Logo Åmot ungdomsskole

Søk
Informasjon
Prosjekter
Elevsider
Ansatte
Nettsteder
Arkiv
Forside
Forord 

Rapportens hensikt
Forfatterne håper med denne rapporten å gi de ildsjeler som har den største ære av at det i det hele tatt finnes dataopplæring og Internett på Åmot Ungdomsskole og som satser på jentene, en tilbakemelding på at arbeidet faktisk bærer frukter. Beklageligvis må det ildsjeler til, som legger ned en masse gratisarbeid, for at elevene skal få det tilbud de faktisk har krav på. Slikt arbeid burde belønnes og forfatterne håper de styrende og bestemmende organ skjønner at de også må ta i et tak. Forfatterne håper at denne rapporten kan være med på å bevise at jenter og data er verd å satse på.

Rapportens målgruppe
Denne rapportens målgruppe er lærere ved Åmot Ungdomsskole, politikere og andre skolepolitiske interesserte og ansvarshavende (i Åmot Kommune).

Tilbakemelding fra leserne
Spørsmål og kommentarer til forfatterne kan rettes per e-post til;

Rolf Arne Berge 
Rolf.Berge@hm.telia.no 

Tor Erik Berge
e-ber@online.no

 

Innhold

Forside

Sammendrag

Forord

Forhistorie

Innledning

Presisering

Kartlegging

Resultater

Konklusjon

Kildekritikk

 

Informasjon | Prosjekter | Elevsider
Arkiv | Ansatte | Nettsteder | Forside

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!