Logo Åmot ungdomsskole

Søk
Informasjon
Prosjekter
Elevsider
Ansatte
Nettsteder
Arkiv
Forside
Kildekritikk

Spørreundersøkelsen er, etter vår mening, representativ for elevene ved Åmot ungdomsskole. Alle klassetrinn er representert med begge kjønn og med stort nok antall . Balansen mellom jenter og gutter er god med, 64 jenter og 61 gutter. (skolen hadde ved undersøkelsen 68 jenter og 68 gutter ).

Noen av spørsmålene i undersøkelsen traff ikke helt som vi trodde og ønsket, spesielt der vi spør om hvilke programmer elevene bruker. Svarene der viser stor usikkerhet i navnebruk og hva programmene het. Mange hadde ikke svart i det hele tatt.

Vi ba om nummerering av svarene i spørsmålet om: Hva likte du best på disse kveldene? Denne nummereringen har vi ikke tatt med i besvarelsen da denne og frekvensen for hvert svar var den samme.

Siste spørsmålet om fremtidig yrkesutdannelse – var nok de to første alternativene noe uklare for mange , så vi slo dem sammen ved i rapporten.

I noen spørsmål skulle elevene svare selv uten ferdige svaralternativ. Noen av disse: Skriv noen stikkord hvorfor du ikke liker data/Internett. Og: Skriv noen stikkord om hva du mener skolen kan gjøre for å bedre dataundervisningen for jenter - -gutter. På disse fikk vi svært få svar, og svært mange hadde hoppet over disse. De fleste svarene her var også lite entydige.

 

Innhold

Forside

Sammendrag

Forord

Forhistorie

Innledning

Presisering

Kartlegging

Spørreundersøkelse

Konklusjon

Kildekritikk

Informasjon | Prosjekter | Elevsider
Arkiv | Ansatte | Nettsteder | Forside

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!