Logo Åmot ungdomsskole

Søk
Informasjon
Prosjekter
Elevsider
Ansatte
Nettsteder
Arkiv
Forside
Presisering og avgrensing

Undersøkelsen ble gjort bare ved Åmot ungdomsskole. Sammenligninger med andre ungdomsskoler så vi vanskelig. Dette har årsak i at begge forfatterne jobber i full stilling på forskjellige felt og i forholdsvis stor avstand fra hverandre. En av forfatterne jobber heller ikke i skoleverket noe som gjorde kartlegging og gjennomføring av spørreundersøkelsen for eventuell sammenligning vanskelig. Åmot ungdomsskole kjenner vi forhistorien til. Å ta med andre skoler på samme måte , ville gjøre undersøkelsen for stor og sammenlikninger ville også være vanskelig. Vi fokuserer derfor på de resultater arbeidet ved Åmot Ungdomsskole har gitt.

Vi valgte spørreskjema fordi vi da fikk spurt alle elevene ,og fordi en av gruppen ikke arbeidet ved skolen og kunne vanskelig delta i f.eks. intervju, eller observasjon direkte overfor elevene.

Faren ved spørreundersøkelser vil alltid være feiltolkninger av spørsmål og svar. Forfatterne brukte derfor en del tid på kartlegging av arbeidsmåter ved skolen.

Valg av metode

Vi valgte spørreskjema fordi vi da fikk spurt alle elevene ,og fordi en av gruppen ikke arbeidet ved skolen og kunne vanskelig delta i f.eks. intervju, eller observasjon direkte overfor elevene.

Faren ved spørreundersøkelser vil alltid være feiltolkninger av spørsmål og svar. Forfatterne brukte derfor en del tid på kartlegging av arbeidsmåter ved skolen.

Utforming av spørreskjema
Spørreskjemaet ble utformet slik at ungdomsskoleelever skulle kunne svare på spørsmålene. Omfanget av undersøkelsen måtte også begrenses, samtidig som spørsmålene måtte dekke det vi ville undersøke. Intervjuet med Arne Vegard Sveen så vi som viktig med tanke på utformingen av spørsmålene.

 

Innhold

Forside

Sammendrag

Forord

Forhistorie

Innledning

Presisering

Kartlegging

Spørreundersøkelse

Konklusjon

Kildekritikk

 

Informasjon | Prosjekter | Elevsider
Arkiv | Ansatte | Nettsteder | Forside

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!