DYR I MITT NÆRMILJØ

 

 

VELKOMMEN TIL MITT NÆRMILJØ

Dette rommet inneholder en undervisningsarena for ungdomsskoleelever innen faget NaMi- natur og miljø og tar for seg emnene utviklingslæren, systematikk og artskunnskap.

Undervisningsarenaen gi en kort innføring i de ulike dyregruppene, senere må elevene selv finne og velge ut fagstoff og jobbe med de ulike dyrene og emnene på egenhånd. Det vil hele veien bli gitt elevene tips om nyttig stoff i læreboka og fra annen faglitteratur og linker til aktuelle nettsteder.

En del av undervisningsarenaen vil gi elevene mulighet til å leke med fagstoffet ved hjelp av ulike oppgaver, quiz og spill.

GOD TUR

AMFIBIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYPDYR
FUGLER
PATTEDYR