Logo

Fakta


 

 

Deltakerene er tilfredse.

Tre studenter ved Norges Markedshøgskole på Gjøvik har gjort en diplomoppgave  hvor tema var Birkebeinerrennet.

Hensikten med denne oppgaven var å finne ut mest mulig om deltakernes tilfredshet med arrangementet og hva som bør gjøres for å videreutvikle dette og å øke den totale lønnsomheten. Hovedundersøkelsen var en postal undersøkelse med intervju av totalt 450 tidligere deltakere. Disse var fordelt i trelike store grupper; "gjengangere", "sporadiske "og "førstegangsgåere".

Hovedkonklusjon:

Nesten uten unntak er samtlige deltakere meget godt fornøyd med Birkebeinerrennet og dets funksjonærer.

Øvrige konklusjoner:

  • Birkebeinermerket oppfattes som unikt, og det er viktig for de aller fleste.
  • Overraskende mange mener at medias dekning har en betydning på deres deltakelse..
  • Det spiller liten rolle hvor mye det koster å være med..
  • De siste 5 årene har gjenkjøpsprosenten vært på 54%.
  • Treningsmål på vinteren er hovedårsaken til deltakelsen.
  • Den totale gjennomsnittsalderen er 42 år, mens den i 1998 var 41 år.
  • Fra Oslo og Akershus er det 36,6%/ 1 tredel som går.
  • 81% av deltakerne mener at startordningen fungerer bra og at den bør opprettholdes- bare 11% mener at det burde være fellesstart.
  • 64% av birkebeinerne mener at merkekravet burde være det samme. 31% mener at det er for høyt..

Trekantsamarbeidet (rennet- rittet og løpet) oppfattes som interessant av mer enn halvparten, til tross for beskjeden informasjon så langt.

 

Toppen Skriv til oss - gi uttrykk for hva du mener!
amot@online.no
Copyright ©Åmot ungdomsskole