Logo

Historie

 

 

 

 

 


1948 - året da rennet ble avlyst!

I 1948 ble det ikke arrangert noe Birkebeinerrenn.

At det ikke ble noe birkebeinerrenn i 1948 skyldtes forskjellige forhold. Det ble i alle fall et savn blant løperne. Det er ingen grunn til å legge skjul på at de to arrangerende lag hadde forskjellige syn på rennets fremtid. Rennet var blitt så populært at det skaffet arrangørene problemer, ikke minst med innkvarteringen.

Det store deltagertallet reiste spørsmålet: Begrensning eller ikke? Rena idrettslag ved Agnar Renolen hadde alltid hevdet at rennet var så krevende at bare vel forberedte løpere burde få starte. En måte å begrense deltagelsen på var å gjøre som i 1947, det vil si å sløyfe turklassene, som stadig vokste.

Lillehammer Skiklubb med Lars Høgvold i spissen mente at Birkebeinerrennet burde være et turrenn, der alle som ville kunne få prøve seg. Uenigheten på dette punkt var klar, men kanskje ikke større enn at det kunne ha blitt renn i 1948 også.

Forskjellige andre forhold gjorde seg muligens gjeldende. Blant annet skulle Lillehammer Skiklubb arrangere Norgesmesterskapet på ski i februar. Enden på det hele ble at Birkebeinerrennet fikk stå over til neste år.

Arrangørene brukte tiden til å tenke over sakene. Klasseinndelingen ble drøftet, og i 1949 ble det sånn at løperne ble innbudt til tre rene aldersklasser: 21-35 år, 35-42 år, over 42 år. Dette var en forenkling som tok konsekvensen av det faktum at maksimaltiden siden 1934 hadde vært den samme for alle løperne innen en og samme aldersgruppe, uansett konkurranseklasse. Ordningen av 1949 har vært beholdt i alle år siden, og selv om den naturligvis også har vært kritisert, må den sies å være en god ordning i et renn som Birkebeinerrennet.

 

Toppen Skriv til oss - gi uttrykk for hva du mener!
amot@online.no
Copyright ©Åmot ungdomsskole