Wireless pupils
Hovedside | Prosjektet | Lenker | Omtale

Forslag til regler for bruk av håndholdte fra hver av de 6 gruppene som elevene er delt inn i.

Gruppe 1
1. Vœre forsiktig med pda'en.
2. Legge den bort når lœrer'n sier ifra.
3. Ikke ha den oppe når vi spiser eller drikker.
4. Få lov å høre på musikk,  hvis du har på øretelefoner.
5. Ikke laste ned ulovlige filer.
6. Låne den ut på eget ansvar.
7. Bare laste ned filer og musikk i arb.timer.
8. Hjelpe andre hvis de har problemer.
9. Dele på stikkontakter.
10. Hvis noen bryter reglene, blir pda'en inndratt.

Gruppe 2
Gruppe 3
1.ikke ulovlige sider
2.ikke spise/drikke nær pda'en
3.bruke den når lærern sier det er greit
4.bruke headset når man hører på musikk
5.ikke låne den ut
6.være forsiktig med pda'en(ikke drive med feks.pda-kasting)
7.ikke lov å jukse påy prøver med pda'en.
8.prøve å unngå usikre nedlastingsider
9.ikke laste ned porno
10.ikke stjele pdaer til andre...

Gruppe 3
1. Legges bort når lœrerne sier det.
2. Ikke lov til og laste ned porno.
3. Etter gjentatte ulovligheter kan den indras i max 3 dager.
4. Kan bli brukt som vi vil i arb.timer
5. Bruk av øretelefoner når musikk spilles, hvis ikke annet er sagt.
6. Hvis de ikke blir tatt bra hand om kan indras i ei uke.
7. Ødelegelse med vilje, resulteres i erstatningskrav.
8. Alle regler må følges av alle,også lœrere.
9. Ikke lånes bort.
10. Vis respekt for lærere og med elever. det gjelder alle, inkl. lærere!

Gruppe 4
1. Kun brukes når læreren sier det er tillatt.
2. Bruk hodetelefoner når det ikke er tillatt å ha musikk på høyt.
3. Om du ikke bruket pdaen til det du får beskjed om kan den bli fratatt til slutten av dagen og/eller neste skoledag
4. Om du låner den bort til andre er det fortsatt du som har ansvaret.
5. Ikke spise/drikke i nærheten av din pda.
6. Ikke tegne på verken deksel eller pda.
7. Nedlasting av ulovlig stoff er ikke tillatt (pornografi).
8. Ikke la pdaen ligge igjen på skolen uten at du selv har tilsyn til den.
9. ingen sletting av dokumenter/filer på andres pda.
10. Pdaen kan bli inndratt over lengre tid om du bryter reglene grovt

Gruppe 5
1.
  Ikke utsett maskinen forunødvendige skader.
2.
  En time i uka har vi en time somvi lærerossen vi brukerpda sammen (begge klasser)
3.
  Behandle pdaen som din personlig eindom.
4.
  Ikke last ned porno eller lignende
5.
  Ikke spille musikk i timen.Unntat hvis det tillates
6.
  Ha pdaen oppe i alle timene
7.
  Ikke klusse dekselet
8.
  Ikke lånebort til andre.
9.
  Kan bli inndratt hvis man ikke følgereglene. (Får den igjen neste dag)
10.
      følgereglene

Gruppe 6
1.
 Kan brukes i alle timer unntatt når  læren prater
2.
 Får lov til å laste musikk/spill i arb – timer hvis vi gjør noe fornuftig i tillegg
3.
 De som bryter regler blir tatt fra pda – en i x antall dager etter hva personen er gjort
4.
 Ikke laste ned porno
5.
 ikke lov med lyd i timen
6.
 hvis læren prater skal pda –en legges vekk
7.
 Skal alltid ha tilbud om å lade
8.
 Vi får behold pda- en i feriene
9.
 kan surfe i timene hvis tilbudet er der
10.
Ikke tegne på dekselet