Logo -Prosjektnavn - søk
Hovedside | Prosjektet | Lenker | Omtale

Arbeidsplan historie


Tema
USA – den nye stormakten

Tidsramme
Uke 5 og 6

Mål
Få forståelse for og innsikt i den historiske utviklingen i USA fra 1914 til 1941


Læremidler
Lærebok Innblik
Film
Internett etter samtale med lærer
Bruk PDA til å finne stoff om USA som er relatert til perioden. Det kan dreie seg om politikere, politikk, kultur, økonomi og generelle samfunnsforhold


Arbeidsformer
Individuelt: X

Gruppe: X
Prosjekt:
Forelesning: X

Frister
Prøver: X (dato etter avtale)
Framlegg:
Innlevering:


Arbeidsoppgaver

Lese s. 45 – 66

Alle
spørsmål s. 48, 54, 58 og 62
Oppgavene 8 og 9 s. 48
Samarbeid med en annen elev og finn ut svarene på oppgave 10. s. 54
Oppgave 10 s. 62


Bør
Oppgavene 8 og 9 s. 58
Oppgavene 7, 8 og 9 s. 62


Kan
Kilder
Oppgaver s. 43