Logo -Prosjektnavn - søk
Hovedside | Prosjektet | Lenker | Omtale

Arbeidsplan norsk
Det vil bli lagt stor vekt på å integrere bruk av PDA i opplegget. I oppgaver der PDA står i parentes skal PDA brukes .


Tema
Nynorsk

Tidsramme
Uke 13 og 14 og første uke etter påske

Mål
- Bli klar over hva de allerede kan
- Lære seg å skrive på sidemål
- Skape positiv holdning til sidemålet
- Bedre kjennskap til grammatikken
- Bruke elektronisk ordliste


Læremidler
Lærebok Pegasus
Foto og film vil bli tatt aktivt i bruk
Nyttige Internett adresser
Nynorsk på 5 minutt
Magasinett - nynorsk-stoff
Dag og Tid
Bokmål og nynorsk ordbok

Ordspelet


Arbeidsformer
Individuelt: X

Gruppe: X
Prosjekt:
Forelesning: X

Frister
Prøver: X (dato etter avtale)
Framlegg:
Innlevering: Oppgavene sendes lærer som vedlegg


Arbeidsoppgaver

Lese kap. om nynorsk i Pegasus s.346 - 387

Alle

Oppgavene A - G blir nærmere forklart av lærer
A - Bygge opp en liten database med MP3 sanger på nynorsk
B - Høytlesning av nynorske tekster/dikt der man blir filmet
C - lese nynorske tekster om aktuelle spørsmål på Internett (oppgaver blir gitt underveis)
D - Sette tekst til bilder
E - Høytlesning der man bruker PDA som båndopptaker
F - Regelbok
G - Stafett med Bluetooth og infrarød

Oppgaver fra Pegasus
1 a (pda), c
 2 a, b (pda båndopptaker)
3 a (pda)
4 a (pda)
5 b (pda)
8 a, b, c og d (pda)
12 a,b (pda)
14 a (pda)
16 a, b (pda)
19 a, b, c (pda)
20 a, b (pda)
22 a
23 (NB - bruk elektronisk ordliste, Internett og pda)
24 a, b (pda og ordliste på Internett)
26 a, b, c (pda)
28 a (pda)
29 a,b (pda)
30 a,b
35 a,b,c og tilslutt d der du bruker pda til å svare
36 a (pda)
37 a, b (pda)
40 (pda)
41 a,b (pda)
42 a (pda)

 


Bør
31 (pda), 32, 34 (pda), 39,


Kan
Kryssord - spør lærer om kopioriginaler
43, 44