Wireless pupils
Hovedside | Prosjektet | Lenker | Omtale

Arbeidsplan samfunnsfag
Det vil bli lagt stor vekt på å integrere bruk av PDA i opplegget. Elever som har sin PDA til reparasjon, kan så langt det er mulig samarbeide med elever som har maskiner som virker. Det er også avsatt tid på datarom. Rommet prioriteres elever som har PDA-er som ikke virker.


Tema
Irak


Tidsramme
Uke 13 og 14 og avhengig av utviklingen noe tid etter påske.


Mål
- Få kjennskap til bakgrunnen for konflikten
- Følge konflikten daglig i massemedier
- Danne seg egne meninger om konflikten og gi uttrykk for disse skriftlig og muntlig
- Bruke Internet aktivt
- Få kjennskap til hvordan massemedier på nettet skildrer konflikten i tekst, bilder,
  animasjoner og film 

NB - Ingen annen krig i hele verdenshistorien ha fått slik dekning som denne krigen. Det er viktig at du følger med i aviser og på TV og danner deg et inntrykk av hva som skjer.


Læremidler
Film om Saddam Hussein fra TV2
Papiraviser
Aviser og magasiner på nett (se under)
www.vg.no
www.aftenposten.no
www.db.no

BBC - svært grundig og med gode kart
www.cnn.com
http://www.washingtonpost.com
Startside om Irak fra Skolenettet http://skolenettet.ls.no/imaker?id=142582&malgruppe=0&trinn=0&omr=124563&mal=infoside
Kart - http://www.lib.utexas.edu/maps/
Britisk skoleside om Irak - http://www.dep.org.uk/activities/ge-activities/7/ge7activities.htm
brændpunkt Irak (dansk) -
Links to websites on Iraq


Arbeidsformer
Individuelt: X
Gruppe: X
Forelesning: X


 Frister
Innlevering: All jobb du har gjort i løpet av uke 13, sendes lærere som vedlegg fredag 04.04. På denne måten får vi evaluert framdriften. Resten av oppgavene sendes inn fredag før påske.
Framlegg: Oppgavene Kort meningsytring og Slik tror jeg krigen vil ende med framførelse første samfunnsfagtime etter påske.


Arbeidsoppgaver
(Elever som synes noen oppgavene er for vanskelige og for omfattende, må snakke med lærer slik at vi får laget egen plan for deg)
 
Kart
A - Finn digitalt kart over Irak. Skriv opp navnene på alle nabolanda:
B - Hvis man skal kjøre bil fra Norge til Irak må du gjennom mange land. Hvilke? Hvor lang tid tror du en slik tur tar under  normale forhold?
C - Er Irak større enn USA i utstrekning? Sammenlign størrelser:
D - Er Irak større enn England i utstrekning? Sammenlign størrelser:
E - Er Irak større enn Norge i utstrekning? Sammenlign størrelser:

Faktafil om Irak
http://www.dep.org.uk/globalexpress/7/page2.htm
Lag 5 spørsmål om Irak ut fra opplysninger du finner om Irak. Gå sammen 2 og 2. Send spørsmålene til hverandre over infrarødt eller Bluetooth. Du kan gjerne og ”beame” til andre i klassen. Svar så tilbake på samme måte

Tidslinje
I samme faktafil om Irak finner du også en tidslinje. Gjør det samme som i foregående oppgave.

Bilder
http://www.irak.undervisningsavisen.dk/modules.php?name=News&file=article&sid=17
Lim Irak bilder som du finner på det danske nettstedet brændpunkt Irak inn i et Word dokument. Lag tekster under bildene som gir en beskrivelse av bildet.

Bilder 2
Finn minst 6 nye bilder fra Irak konflikten på Internet i utlandske aviser som er PDA ”vennlige” (under 220 punkter i bredden). Lim dem inn i et Word dokumentet. Oppgaven skal være ferdig fredag før påske. Utveksle gjerne bilder med ”naboen” og samarbeid om tekst til bildet. Om bildet er for stort, må bildet behandles i et billedbehandlingsprogram.

Språkanalyse av overskrifter
Jobb 2 og 2 og snakk med lærer om oppgaven er vanskelig. Beam gjerne overskrifter til hverandre.
Finn minst 10 overskrifter om krigen og lim disse inn i et Word dokument.
Er overskriften krigshissende? Merk den da med rødt.
Er overskriften nøytral? Merk den da med rosa.
Er overskrifter skrikende og tar en stor del av framsida? Merk dem da med blått.
Er det noen overskrifter som ikke passer inn i noen av kategoriene. Merk dem da overhodet ikke.

Hva føler/mener du om krigen?
http://www.dep.org.uk/activities/ge-activities/7/ge7feel.htm
Se på skjemaet som du også får på papir og på engelsk om meninger og følelser om krigen. Kryss av 3 uttalelser (statements) som best gir uttrykk for dine følelser/meninger. Dette blir utgangpunkt for diskusjon i klassen.

Kort meningsytring - (100 ord – tell ordene i tekstbehandleren)
Skriv en kort artikkel eller innlegg der du bruke alle disse 5 ordene:
diplomatisk løsning, kompromiss, forhandlinger, hellig krig og fred. Vær oppmerksom på at dette innlegget må du regne med å lese opp i klassen.

Spørsmål til folk
Gå sammen 3 og 3. Lag 3 spørsmål til 3 voksne folk om deres mening om krigen. Still spørsmålene og skriv ned svarene i gruppa. Hver enkelt i gruppa stiller spørsmålet til 1 person utenfor skoletida. NB – det er ikke aktuelt å gå på Rena. Det har vi ikke tid til. Bruk PDA som båndopptager/mikrofon når dere stiller spørsmål og når dere får svar.

Slik tror jeg krigen vil ende..
Skriv minst 50 ord om dette.

Multimedia på nettet
Bruk nettaviser og finn ut hvordan avisene bruker multimedia for å dekke krigen. Du kan f. eks. svare slik:
CNN – film, klikkbare kart, lyd, animasjoner og lysbilder med tekst og lyd

Saddam Hussein
Skriv et leksikon artikkel om Sadam Hussein (minst 40 ord). Illustrer med bilde.
Husk at leksikon artikler er egen sjanger.

Ekstra
Gjør det samme med Georg Bush. Illustrer med bilde.

Evaluering
Arbeidsinnsats med oppgavene, innleverte arbeider og muntlig framføring. Teller også på norsk karakter muntlig som skriftlig..