Omtale

Hovedside | Prosjektet | Lenker | Omtale


Østlendingen tirsdag 17. desember 

Åmot-elever med egne mini-PC-er
Elevene i 9. klasse ved Åmot ved Åmot ungdomsskole får på nyåret egne datamaskiner i lommeformat.

Fakta

  • Åmot ungdomsskole har i flere år stått i bresjen for bruk av datateknologi eller IKT i undervisningen. Dette har vakt oppsikt både i utlandet og her hjemme. Akkurat har skolen det redaksjonelle ansvaret for Ungdomsavisa på Internett
  • ITU står for det nasjonale forsknings- og kompetansenettverket for IT i utdanning. Nettverkets nye prosjekt går ut på å gjøre elever, studenter og lærere til personlige brukere av IKT. Deltakerne er dermed også med på å utvikle IKT i et pedagogisk perspektiv.

 

Skolen er plukket som eneste deltaker i et nytt prosjekt om data i skolen. Fram til sommeren skal samtlige niendeklassinger og seks lærere bruke håndholdte datamaskiner i undervisningen.
- Dette vil bli lagt merke til i hele Norge. Og man har lagt liste høyt, det er ganske dyre datamaskiner som kommer sier prosjektleder Arne Vegard Sveen ved Åmot ungdomsskole. 

Ble plukket ut
Det er det nasjonale forsknings- og kompetansenettverket for IT i utdanning (ITU) som står bak prosjektet. Sammen med fire andre skoler har Åmot ungdomsskole vært i Oslo og presentert ideene sine, og skolen på Ren ble deretter valgt ut.
- Meningen er å integrere dette inn i det vi allerede driver med. Så det er ikke snakk om noen revolusjon på noen måte, sier Sveen.

Åmot ungdomsskole skal også selv betale noe for datamaskinene. Utstyret vil ifølge skolens søknad blant annet bidra til nye og bedre samarbeidsmåter mellom lærere og elver, og gjøre Internett mer tilgjengelig i undervisningen. 

Toppscore på alle felt
I prosjektskissen måtte Åmot ungdomsskole si noe om prosjektets forankring i lærerkollegiet, hvor mange elever som blir med, elevenes alder, samt hvilke tanker skolen har for prosjektet.
- Åmot kom opp med full score på alt dette, opplyser prosjektmedarbeider Geir Ottestad i ITU.
Han mener skolen er godt egnet til å få prosjektet for i gang.
- gjennom den journalistiske jobben de er i gang med på skolen med Ungdomsavisa, så er de vant til å behandle multimediastoff og tenke i prosjektbaner. De har brukbar infrastruktur og erfaring med IKT, poengterer Ottestad. 

Elever besøker ITU

Elevene besøker ITU
Foto: Nobelredaksjonen

Ny bekreftelse
Arne Vegard Sveen
legger ikke skjul på at ITU-prosjektet er en ny fjær i hatten for skolen, og ny bekreftelse på at skolen ligger langt fremme på datasiden.

- Vi må jo si det, for å skryte litt. Vi blir lagt merke til i hele Norge, og blir invitert til konferanser og foredrag for å fortelle om hva vi driver med. Sånt sett er vi et kjent navn i Norge på dette området, smiler Sveen fornøyd. ITU ble etablert i 1997, er underlagt utdannings- og forskningsdepartementet, og har base ved Universitetet i Oslo. 

Nils Henning Vespestad
62432523
nils.henning.vespestad@ostlendingen.no