Prosjektet

Hovedside | Lenker | Elevsider |Omtale


I dette prosjektet har vi laget en TK-gruppe eller en Teknisk Kompetansegruppe som består av elever fra begge klassene som har ansvar for å hjelpe og bistå andre elever med tekniske og programvareproblemer de har med PDA'en sin:

Gruppa består av:
Camilla Schjalm
Camilla Klausen
Hanna Helseth Bjørsland
Martin Grindstad
Jonas Edin
Erik Haugsnes

I tillegg vil Arne Vegard Sveen og John Harald Gartland ha et teknisk hovedansvar blant lærerne og til å bistå TK-gruppa.