Tord med Martin i bakgrunnen på Nordhue.
Copyright 1996 8C