Martin stiller opp for fotografen.
Copyright 1996 8C