Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

Dette er måten avisene oftest legger fram stoff på. Først kommer en ingress, deretter følger en nærmere forklaring på selve hendelsesforløpet. Dette er det motsatte av den vitenskapelige måten å skrive på hvor en først kommer med en problemstilling, og så drøfter seg fram til en konklusjon.

Ved å være bevisst på å bruke den omvendte pyramide på stoffet som vi legger ut på Internett, får leseren fort tak i det viktigste. Er en fortsatt interessert i å lese mer om emnet, følger man lenken.

Det som har skapt den store interessen for Internett, er de ufattelige informasjonsmengdene som ligger der og brukervennligheten gjennom bruk av hypertekst – dvs. bruken av lenker som gjør at en kan "surfe" rundt. En bok leses som oftest fra begynnelse til slutt. På Internett "hopper" en fra sted til sted alt etter interesse. På Internett bør en være raus med lenker. Det er i veldig stor grad lenkene som har skapt fascinasjonen for Internett.

Får å anskueliggjøre hva vi mener, vil vi vise til Ziff-Davis AnchorDesk som blir redigert av Jesse Berst (amerikansk datajournalist i databladet PC Magazine.) Flere ganger i uka legger han i sin "The Ziff-Davis AnchorDesk" på Internett, ut aktuelle artikler om utviklingen av databransjen. På hovedsida får vi først en kort oppsummering av hver artikkel. Derifra er det en lenke (full bakgrunnsinformasjon) til artikkelen i sin fulle bredde hvis en ønsker å lese den.

 

Krav til Internettsider

Filstørrelse og responstid

Skriving på Internett

 


 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!