Åmot ungdomsskoles nettsider!

 

  • Skriv kort. Antall ord bør bare være halvparten så mange som på trykt papir.
  • Skriv slik at en kan "skanne" teksten. Unngå lange avsnitt.
  • Bruk hypertekst for å splitte opp lange og mange sider.

Korte tekster

Det er vanskeligere å lese på en dataskjerm med dagens teknologi enn å lese på papir. Derfor leser en også 25% saktere. De fleste foretrekker også å lese fra papir framfor å lese fra skjermen. Mange liker heller ikke å "rulle" nedover skjermbildet på en dataskjerm. Dette problemet kan løses når oppløsningen på skjermen blir like god som på papir.

"Skanning" av Internettsider

Alle som har vært på Internett vet at de "skanner" sidene når de leser. Ofte leser de ikke sidene linje etter linje. De plukker ut egnede avsnitt, hyperlinker, ord som på et eller annet vis er uthevet, og hopper over det de ikke tror er interessant. Denne måten å lese på fordrer også at teksten blir strukturert, slik at den er tilpasset denne måten å lese på.

  • Del teksten inn i korte avsnitt. Hvert delemne bør ha eget avsnitt.
  • Bruk hyperlinker aktivt.
  • Framhev viktige ord ved å bruke bold , eller ved å fargelegge viktige ord.
  • Bruk også deloverskrifter.

Bruk hypertekststruktur

Lange artikler er lineære på den måten at de leses fra begynnelse til slutt. Det er også vanlig å se dette på Internett. Lange artikler blir lagt ut, og forfatteren håper og tror at leserne vil lese teksten fra begynnelse til slutt. En helt annen måte å gjøre dette på, er å se det hele ut fra en hypertekststruktur. Lange artikler kan deles opp i forskjellige temaer. På denne måten kan brukerne fort få tak i den informasjon de trenger, og de slipper å lese det de ikke er interessert i. Hvert emne kan ha en konklusjon først – jfr. inverterte pyramider.

Vi tar her med et eksempel fra Internett på hvordan dette kan gjøres. På Internett kan en mange steder få gratis e-post. Det elektroniske nettmagasinet C|NET  har prøvd å finne ut hvem som har det beste tilbudet. I stedet for å lese en lang artikkel om forskjellige aspekter ved disse tilbudene, kan en f. eks. velge å lese bare deler av hva C|NET skriver, f. eks. ved å "skanne" teksten, eller en kan gå rett til "fasitsvaret" som er; C|NET recommends. Her bryter de ellers en regel som vi mener en bør ha; nemlig at alle lenker skal ha blå farge. Det er det brukerne er vant til, og det er det som er standard på Internett.

 

Krav til Internettsider

Filstørrelse og responstid

Inverte pyramider og lenker

 


 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!