Åmot ungdomsskoles nettsider!


Bakgrunn for valg av problemområde

IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) i skoleverket er under stadig utvikling. Vår skole, Åmot ungdomsskole, har i flere år hatt IKT som satsningsområde og har ligget langt fremme i utviklingen.

Som en bekreftelse på dette ble vi i begynnelsen av 1999, som eneste grunnskole i Hedmark, en del av det europeiske skolenettverket ENIS (European Network of Innovative Schools) - et kvalitetsstempel i seg selv.

I løpet av de siste 3-4 årene har Åmot ungdomsskole gjennomført en rekke prosjekter tilknyttet IKT, som alle har blitt lagt ut på skolens aktive hjemmeside:

  • 3 ganger har elever ved skolen laget Internett-aviser - 9a-avisa, 8c-avisa og 7b-avisa. 9a-avisa ble for øvrig kåret til "Årets Internettavis 1997/98", i forbindelse med Avis i skolen sin landsomfattende konkurranse, der alle landets grunnskoler og videregående skoler kan delta.
  • Alle elevene ved skolen har i løpet av skoleåret 1998/99 sine egne hjemmesider - 8a, 8b, 9a, 9b, 10a og 10b.
  • Åmot ungdomsskole er på tredje året prosjektskole for Jenter på veven under KUF.

Åmot ungdomsskole har altså vært igjennom en rekke prosjekter tilknyttet IKT, men fremdeles ønsker vi å bygge opp egen kompetanse og skape ny tilnærming til læring ved at elevene tar i bruk ny teknologi. Det er viktig å ikke bli stående på stedet hvil, men i stedet være åpne for nye ideer og utfordringer. Som en følge av dette ønsket vi i forbindelse med det foreliggende arbeidet å etablere et prosjekt som skolen konkret kan ha nytte av i en fremtidsrettet skole.

I løpet av 4 år har vi ved Åmot ungdomsskole tilegnet oss stor erfaring med publisering på Internett. Prosjektene der elevene har virket som aktive skapere av web-sider har imidlertid hatt forholdsvis liten interesse utover egen skole og lokalsamfunn. Dette ønsket vi å gjøre noe med.

Vi ønsket også at vår prosjektoppgave skulle være en del av det internasjonale data-prosjektet - Internett Fiesta. Meningen bak dette prosjektet er å vise hva slags muligheter Internett kan brukes til innenfor ulike områder, f. eks. innenfor publisering, kunst og internasjonalt samarbeid.

Vårt valg av prosjektidè, tar utgangspunkt i ovennevnte og må ses i sammenheng med dette.

 

Presisering av problemområde

Vi hadde ønske om at elevene ved Åmot ungdomsskole skulle skape og lage web sider som har interesse utover egen skole og lokalsamfunn. Vi valgte da å ta utgangspunkt i Birkebeinerrennet som på mange måter er en nasjonal skibegivenhet. Rennet får bred dekning i riksaviser, lokal presse og også i radio og fjernsyn.

Gjennom bruk av elevene som journalister, historieskrivere, fotografer ønsket vi å lage en bred presentasjon av årets Birkebeinerrenn. Vi ønsket også å publisere sidene på nettet på en slik måte at de var interessante å lese for andre og det var svært viktig å gjøre sidene kjent slik at de som var interessert i å lese dem, virkelig fikk anledning til dette.

 

Hva ønsker vi med prosjektet?

Hovedformålet med dette arbeidet er å undersøke om norsk skoleelever kan lage Internett-sider som har interesse ut over egen skole og lokalsamfunn.

  • Under dette arbeidet vil vi også ha et eget jenteperspektiv. Undersøkelser har vist at jenter har en annen tilnærming til data enn gutter. Vi har vært interessert i å finne ut hvilke ulike valg jentene og guttene har gjort når de har valgt prosjektoppgaver og hva de valgte å gjøre under dekningen av rennet.
  • Vi har også vært interessert i å finne ut om det kan være aktuelt å etablere en elevbedrift basert på de erfaringer vi har gjort med dette prosjektet. Kan elevene sjøl opparbeide seg så høy kompetanse innen web publisering og web design at de kan starte opp en levedyktig elevbedrift som kan lage Internett-sider for lokale interessenter - f. eks. bedrifter og idrettslag.
  •  
Prosjektets innhold

Hovedside 

  Sammendrag

 Innledning

  Problemstilling

  En teoretisk
belysning

  Den praktiske
  gjennomføringen

  Konklusjon

Informasjon | Prosjekter | Elevsider
Arkiv | Ansatte | Nettsteder | Forside

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!