Åmot ungdomsskoleSom problemstilling i dette arbeidet har vi valgt følgende formulering:

Internett gir muligheter til å publisere og kommunisere med hele verden.

Kan ungdomsskoleelever presentere og dekke Birkebeinerrennet "live" på Internett?

Det forutsettes at det foreliggende arbeidet ses i sammenheng med resultatet av elevenes birkebeinerprosjekt, som ble lagt ut på Internett:

http://www.amot.gs.hm.no/prosjekter/1998_99/birken_
1999/birken_1999.htm

eller

http://www.amot.gs.hm.no

Presisering av problemstillingen

Gjennom ovennevnte problemstilling ønsker vi å belyse i hvilken grad:

  • ungdomsskoleelever kan presentere og dekke birkebeinerrennet "live" på Internett.
  • jentene og guttene valgte ulike arbeidsoppgaver under dekningen av rennet.
  • det kan være aktuelt å etablere en elevbedrift basert på de erfaringer vi har gjort med dette prosjektet.
  •  
 Prosjektets innhold

Hovedside

  Sammendrag

  Innledning

  Problemstilling

  En teoretisk
belysning

  Den praktiske
  gjennomføringen

  Konklusjon

Forside | Skolen vår | Prosjekter | Elevsider |
Ansatte| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!