Åmot ungdomsskoles nettsider!


Av Geir Hjermstad og Arne Vegard Sveen

Internett gir muligheter til å publisere og kommunisere med hele verden. Kan ungdomsskoleelever presentere og dekke Birkebeinerrennet "live" på Internett?
Prosjektoppgave i ADB2 for pedagogisk personell.
Høgskolen i Hedmark
Rena, vårsemesteret, 1999. 

Birkebeinerrennet er en viktig begivenhet i Åmot hver vinter i mars måned. Store deler av bygda er da engasjert i en lokal dugnad.

Som skole i Åmot kommune ville vi ta del i dette og også gjøre vårt for at rennet også i år skulle bli et vellykket arrangement. For oss var det viktig å bruke datateknologi og Internett i vårt arbeid med rennet. Vi bestemte oss for å bli Birkebeinerrennets uoffisielle sider på Internett.

Åmot ungdomsskole dekket alle rammebetingelser i form av maskinvare, programvare, lærer- og elevressurser, for å igangsette prosjektet "Birkebeinerrennet 1999". Allikevel ble vi sponset/fikk låne to digitale kameraer og en mini-diskspiller, som effektiviserte og forsterket arbeidsprosessen.

Begge 8. klassene hadde Birkebeinerrennet som prosjekt i 3 uker før rennet. De skrev om rennets historie, om personer som har betydd mye i rennets historie og de samlet faktaopplysninger om rennet.

I samarbeid med Radio Åmot dekket vi rennet "live". Vi oppdaterte Internett sidene slik at interesserte utenfor Åmots grenser kunne følge med på rennet på Internett. Både fredag og lørdag laget elevene reportasjer med bildedekning om rennet. Reportasjer ble lagt ut fortløpende. Arbeidet ble organisert som om det var en vanlig avis redaksjon med ansvarlig redaktør, journalister, fotografer osv.

"Live" delen og reportasjene dagen før og på selve renndagen, ble gjort av en frivillig redaksjon bestående av 10 elever fra 9. og 10 klasse.

Prosjektet lærte oss at norske skoleelever kan lage Internettsider som vekker interesse ut over nærmiljøet.

Prosjektet viste også:

  • Jenter har en annen tilnærming til data enn gutter – skrive og kommunisere er viktig for jenter.
  • Prosjektet kan danne utgangspunkt for en framtidig elevbedrift basert på å lage hjemmesider for foreninger og bedrifter i lokalsamfunnet.
  • Prosjektet har vært et eksempel på nye måter å organisere skolehverdagen på. Elevene har jobbet med prosjektet på frivillig basis fordi de syntes det var spennende, og de har jobbet på tider av døgnet da de normalt har fri fra skolen.

I oppgaven har vi prøvd å gi en teoretisk begrunnelse for våre valg. Vi har vist til Reform 97, men vi har også sett ut over Reform 97 og prøvd å vise at datateknologi vil gjøre det nødvendig å organisere skolehverdagen på en ny måte slik det blir gjort i boka til Don Tapscott – Growing up Digital.

I oppgaven blir det gitt en beskrivelse av oppbygningen av Internettsidene og det blir beskrevet hvor viktig det er å gjøre sidene kjent på nettet.

Nøkkelord: Birkebeinerrennet, prosjekt, ungdomsskole- elever, "live" dekning, Internett, publisering, elevbedrift, ny organisasjonsform, likestillingsperspektivet.

 Prosjektets innhold

Hovedside

Sammendrag

  Innledning

  Problemstilling

  En teoretisk
belysning

  Den praktiske
  gjennomføringen

  Konklusjon

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!