Åmot ungdomsskole!


 

Au pair i utlandet?

Berit Kristoffersen er aupair i USA.

Hvert år reiser mange unge til det store utland, for å jobbe som au pair. Hva innebærer egentlig dette? Hvordan blir man au pair? Hvilke krav stilles? Hvilke rettigheter har du? Berit Kristoffersen fra Rena er en av de som har valgt et år som au pair i USA…

 

Av Hedda Kjærnli Søgaard
1999-12-23 22:36:01

 

Au pair er egentlig et fransk uttrykk, som direkte oversatt betyr: På like vilkår. For oss har ordet etter hvert fått en annen betydning, som går på gjensidige ytelser. For eksempel kan man ta et lavtlønnet arbeid i et annet land, mot å få anledning til å lære språket. Vanligvis innebærer dette å bo hos en familie og passe deres barn.

Au pair organisasjoner
I Norge er det to store au pair organisasjoner : STS og ASSA. Du bør benytte deg av en av disse dersom du planlegger et år som au pair. Man kan være au pair mange forskjellige steder i verden, men hvis man vil til USA, kan man blant annet velge STS Au Pair som organisasjon.

Gjennom STS arbeider du lovlig som au pair. De amerikanske myndighetene tillater ikke private au pair arrangementer. Unge som reiser til USA uten noen organisasjon bak seg, har ingen rettigheter. Du risikerer tvert i mot å bli utvist og få innreiseforbud i flere år.

STS har samarbeidspartnere i USA som gir ut visum (J1 visum), som gjør det lovlig å arbeide et år i USA som au pair.

Krav og rettigheter
Hvis du vil søke om å bli STS Au Pair må du :
- Være mellom 18 og 28 år.
- Ha 11-12 års skolebakgrunn.
- Ha avsluttet anerkjent eksamen.
- Ha erfaring med å passe barn.
- Ha mulighet til å være bortreist ett år.
- Være positiv, selvstendig, og ha lett for å tilpasse seg.

I STS Au Pair-programmet inngår blant annet:
- Intervju, informasjon og forberedelsesmateriale før avreise.
- Kontakt til en forhenværende au pair innen avreise.
- Innenriksreise i USA til din familie.
- Tur/retur billet til USA.
- Et 12 måneders visum, som gir deg lovlig rett til å jobbe i USA.
- 4 dagers forberedelseskurs i New York.
- En nøye utvalgt familie.
- Betalt syke- og ulykkesforsikring.
- Lommepenger.
- Fri kost og losji.
- Ferie med lommepenger etter fastsatte regler.
- Maksimalt 45 timers arbeidsuke.
- Èn frihelg hver måned.
- Eget soverom.

Det er mange mennesker som vil bli au pair og de fleste av dem er jenter. De som reiser får en stor mulighet til å utvikle seg selv og samle erfaring, som man får brukt for seinere i livet. Man modnes, utvikles, lærer å ta vare på seg selv og stå på egne bein.

Au pair i Morristown
Berit Kristoffersen er en av de som har dratt til USA som au pair. Berit kommer fra et lite sted som heter Rena. Etter at hun var ferdig med videregående skole sommeren 1999, dro hun til USA. Berit bor hos en familie i Morristown, New Jersey. De har to barn som hun passer.

Arbeid og skole
Som au pair må Berit jobbe 45 timer i uka, og vertsforeldrene bestemmer når hun skal arbeide. Hun har ikke fri hver helg, selv om hun ofte har det. Som au pair har man krav på en fridag i uka, og en frihelg i mnd.

Som au pair slipper man ikke helt fri fra skolen. I løpet av året må man ha rundt 75-80 timer med skole (det er på grunn av J1 visumet). Èn gang hver måned er det et au pair møte, man må ga på.

Gode venner
Berit synes det er lett å få nye venner, for dit du kommer som au pair er det som regel også mange andre au pairer. Man møter mange på au pair møter, utesteder, kafeer og slik man møter folk i Norge. Berit forteller at hun blant annet har blitt godt kjent med to andre norske au pair jenter. Hun synes for øvrig at folk er mer åpne, og det er lettere å bli kjent med folk der hun er nå, enn det var i Norge.

Berit synes ikke språket er noe problem, selv om hun ikke hadde engelsk de to siste årene på videregående. Siden man etter hvert får nye venner fra hele verden, blir engelsk det språket som blir brukt mest, og da blir man til slutt veldig god i engelsk.

Rik?..Nei!
Man blir ikke rik av å være au pair. På en uke tjener man cirka 140 dollar – om lag 1100 norske kroner. Dette tilsvarer en timelønn er på ca.25 kroner. Man bor imidlertid gratis hos vertsfamilien, og du har krav på eget rom. Den maten man spiser får man også av familien.
- Man blir på en måte en del av familien, sier Berit, som slett ikke angrer på at hun valgte et år som au pair i USA.

 


 

ForsideSkolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!