Østlendingen Elverum Østerdalen Solør
 Østlendingen: Nyheter
Oppdatert fredag. 07. september 2001 klokka 15:34
 
Skoledebatt med elever - uten foreldre

Kryss i taket! Det ble en god skoledebatt på Rena i går, der elevene på ungdomsskolen var engasjert publikum - og foreldrene satt hjemme.

Rolf Arne Moen
62 43 25 11
rolf.arne.moen@ostlendingen.no


Det går an å lage bedre valgkamp enn tv-debattane. I storsalen i Åmot kulturhus i går kveld inviterte det kommunale foreldrerådet med Mette Walmsnæss i spissen toppkandidatene i Hedmark til skoledebatt. Med en gammel ringrev som Lars-Jacob Krogh som utspørrer, for anledningen en både lun og pedagogisk utspørrer som kan dette spillet, ble det en god finale på valgkampen med en viktig sak.
I salen fant vi altså ungdomsskolen på Rena med lærere. Ellers var det glissent i den flotte storstua i kulturhuset på Rena. Det var 45 andre voksne i salen, halvparten lokalpolitikere og lærere. Foreldrene satt tydeligvis hjemme med Hotell Cæsar og kjente ikke sin besøkelsestid.

Gratis skole
Politikerpanelet kunne ved håndsopprekning bekrefte at alle er for en gratis skole. De fikk også utdypet at dette gjelder ekskursjoner og leirskoler.
Politikerne som deltok var Karin Andersen fra SV, Åse Wisløff Nilssen fra Kristelig Folkeparti, Bjørn Hernæs fra Høyre, Knut Storberget fra Ap, Line Rustad fra Venstre og Ola Dagfinn Gløtvold fra Senterpartiet. Fremskrittspartiets Per Roar Bredvold møtte ikke.

Nok penger?
Det ble forskjell når det kom til spørsmål om kandidatene vil bruke mer penger på skole. Det vil alle, men ikke Bjørn Hernæs. Han mener at det allerede brukes så mange penger på skole i forhold til våre naboland, at det mer handler om å bruke de ressursene vi har på en bedre måte.
Politikerpanelet vil utdanne bedre lærere, gi bedre lønn og arbeidsforhold.

Privatskoler/grendeskoler
Politiske forskjeller kunne registreres. Bjørn Hernæs og Åse Wisløff Nilssen forsvarte privatskolene sterkt. De andre kjørte på at fellesskolen må bli best mulig.
På spørsmålet om grendeskolene skal bestå, var Ola D. Gløtvold på hjemmebane og snakket for trygghet og samlingssted i lokalsamfunnet. Det er interessant å registrere at både Karin Andersen og Knut Storberget nok var opptatt av å beholde grendeskolene, men en god skole er viktigere.

Reformpause
Alle elever har rett til en undervisning som er tilpasset sine evner og forutsetninger. Bjørn Hernæs ville dessuten ha tester for å kunne kontrollere at elevene virkelig lærte det de skal, slik at lærerne kunne justere undervisningen etter det. Det ble avvist kontant av et enstemmig panel for øvrig. Det er prøver nok.
Line M. Rustad og Knut Storberget var for øvrig enige om at det skolen nå trenger er en reformpause på fire år slik at skolen kan gå seg til etter den siste store reformen.

Dyre bøker
Kristin Westgård, elev på ungdomsskolen, spurte om hvorfor skolebøker må være så dyre. Her var politikerne nokså enstemmige om å innføre en ordning med stipend til elevene i videregående, slik at de kan skaffe seg bøker - og dekke sine kostnader ved yrkesfagene uten å dypdykke i foreldrenes lommebøker.
Også studiefinansiering ble tatt opp og her kan studentene se en lys framtid i møte, dersom panelet får gjennomslag. Vi kan nevne Rustad som vil gi studentene borgerlønn på 100.000 kroner.

Sist endret: 07. September 2001 00:25


Tips noen om denne saken
Melding:


Ditt navn:
Din e-post adresse: 
Til e-post adresse:
Ansvarlig redaktør: Osvald Magnussen, Internettansvarlig: Tore Fjeld, Epost: redaksjonen@ostlendingen.no
Telefon: 62 43 24 00 Fax: 62 43 25 01 Besøksadresse: Gamle Trysilvei 6, 2406 Elverum
Postadresse:
Postboks 231, 2402 Elverum Bankgiro: 1820.05.00519 Postgiro:0814 54 07754
Annonseavdelingen: Telefon: 62 43 24 20 Fax: 62 43 24 21 Epost: annonser@ostlendingen.no
Det må ikke kopieres stoff eller bilder fra denne siden uten spesiell avtale med ansvarlig redaktør.