Språkhistorie

T

Tidsramme
48 49

Mål
Få forståelse for hva som har formet og utviklet vårt språk gjennom historien.

Læremidler
Lærebok Pegasus
Internett
 

Arbeidsformer
Individuelt: X
Gruppe: X
Prosjekt:
Forelesning: X

Frister
Prøver:
Framlegg:
Innlevering: X

Arbeidsoppgaver
: Lese s.272 - 292
1 d, 2, 3, 4, 6, 8, 9c, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20 a b, 21 (bruk oppslagsverk)

bør:
5, 7, 9 a b c, 11, 13,

Kan
11, 13,