Årsplan 2003/2004

Fag: Norsk

Klasse: 10a/b

Lærere: Arne Vegard Sveen og Inger Lande Johansen

Periode:

Emne:

Mål:

Arbeidsmåter:

Aug/sept

2.verdenskrig

Polen-tur

Oppøve evnen til å formidle opplevelser og følelser i skriftlig arbeid.

Lage forestilling for foreldre innen temaet

(Tverrfaglig prosjekt)

Dagbok fra turen

Skape en framvisning med alt innhold

 Okt/nov

Litteraturhistorie

Fra Henrik Ibsen til Sigrid Undset

Grammatikk

Få kjennskap til Vildanden og Ibsen.

Få kunnskap om sentrale forfattere og lese noen av deres tekster

Fornye kunnskapene om hovedtrekkene i norsk grammatikk

Lærerforedrag

Lese et utvalg tekster

Plassere forfattere på tidslinje

Muntlig framføring

 

Oppgaver

Skriftlig prøve

Nov/des

Saklitteratur

Språkhistorie

Oppøve evnen til å skrive i ulike sjangre, både på bokmål og nynorsk

Få kunnskap om språkutviklingen på 1800- og 1900-tallet

Lærerforedrag/oppgaver

Lese ulike tekster

Skrive tekster selv

Arbeidsoppgaver

Jan

Språkhistorie

Møte med bilder

Få kunnskap om språkutviklingen på 1800- og 1900-tallet

Få kunnskaper om virkemidler i reklame

Lærerforedrag/oppgaver

Arbeidsoppgaver

 

Reklameanalyse i plenum evt. indiv. reklameanalyse

Feb/mars

Film

Skrekk og vold i mediene

Lære om filmatiske virkemidler

Bevisstgjøre elevene som seere

Elev-/lærerforedrag

Plenumssamtale

Se og arbeide med film

Skrive tekst rundt film eller muntlig framføring

April/mai

Nynorsk

Samtidslitteratur

Bli bedre kjent med nynorsk som skriftspråk.

Utvikle kunnskapene om nynorsk grammatikk og evnen til å skrive egne tekster

Bli kjent med nyere norsk litteratur

Oppøve evnen til å lese kritisk og selvstendig, og til å arbeide med et nyere litterært verk

Arbeide med ulike oppgaver og tekster

Skrive tekster

Mulig skriftlig prøve

 

Lese hjemme og på skolen

 

Analysere litteratur

Mai

Repetisjon til eksamen

 

Skriftlig og eller muntlig eksamen