Arbeidsplan norsk

Tema
Vildanden og med grammatiske smådrypp

Tidsramme
42 og 43

Mål
Få forståelse for og kjennskap til Vildanden og den litteraturhistoriske perioden den er skrevet i. Få kjennskap til ulike setningsledd.

Læremidler
Lærebok Pegasus
Film
Internett
Caplex
Vildanden MP3
Svært nyttig om Vildanden
http://www.ibsen.net/

Arbeidsformer
Individuelt: X
Gruppe: X
Prosjekt:
Forelesning: X

Frister
Prøver:
Framlegg: X
Innlevering: X

Arbeidsoppgaver
: Lese s.106-131
Nr. 2a, 4a, 5e, 6abe, 7b, 8b, 9a, 10c, 11a, 14c, 16c, 18b, 20a (Alternativt bare 20a?)

Kan/bør:
Nr. 2b, 4b, 5cd, 6cdf, 8a, 10af, 11b, 12, 14ab, 15a, 17, 18ac, 20b/c/d/e (Alternativt bare 20 b/c/d/e?)

Grammatikk:
Må: Lese s. 239-241
Nr. 2b, 3a, 4, 5b, 6a

Kan/bør:
3d, 5c, 6b