Plan for uke 45og 46

Tema
Nyrealismen og flere grammatiske drypp

Tidsramme
44-47

Mål
Bli kjent med litteraturen mellom 1905 og 1940. Kjenne til fellestrekk hos forfatterne. Få kjennskap til enda flere setningsledd.

Læremidler
Lærebok Pegasus
Film  - Kristin Lavransdatter
Internett
Caplex
Grei - - lær grammatikk
Ressurssiden i norsk
Bokmål- og nynorskordbok - Forholdsvis PDA vennlig
Nyrealisme -perioden 1905 til 1940
Realismen
Olav Duun
 

Arbeidsformer
Individuelt: X
Gruppe: X
Prosjekt:
Forelesning: X

Frister
Prøver:
Framlegg: X
Innlevering: X

Arbeidsoppgaver
: Lese s.205-33
Nr. 2ab, 4abc, 6cd, 7a, 8abcd, 12c (PDA  - Caplex, 13ad, 14adef

Kan/bør:
Nr. 2c, 5ab, 6a, 7b, 10b, 12a, 13bc, 15ab   

Grammatikk:
Må: Lese s. 242-243
Nr. 7bd, 8a +evt.ekstra ark fra lærer

Kan/bør:
8b

Sammendrag

Nyrealisme