Norsk

 

Nynorsk

Tidsramme
Uke 50 og 51og første uka etter juleferien

Mål
Lære og repetere nynorsk skrivemåte.

Læremidler
Lærebok Pegasus
PDA brukt som ordbok
 

Arbeidsformer
Individuelt: X
Gruppe: X
Prosjekt:
Forelesning: X

Frister
Prøver:
Framlegg:
Innlevering: X (etter avtale)

Arbeidsoppgaver
: Lese s.317 - 349
1 d, 2, 3, 4, 5, 7 (til og med oppgave e), 8, 9 a, 10, 13 d, 14, 18,

bør:
6, 11, 12, 15, 16 b, c, d

Kan
17, 19