ÅRSPLAN I KRISTENDOM, RELIGION OG LIVSSYNSKUNNSKAP

10 A OG B                 2003/2004

 

Læreverk: Pål Wiik/ Ragnhild Bakke Waale.       "Under samme himmel 10" - Cappelen forlag.

Lærere:     John Harald Gartland og Hildegunn Skogsholm.

 

 

UKE/                  EMNER / TEMA                             ARBEIDSMÅTER/

PERIODE                                                 AKTIVITETER:

2.                         Kirkene i Polen                                            Forelesninger

V                          Kirkene i Tyskland

E  K                      Tverrfaglig samarbeid med norsk, musikk,                 Gruppearbeid

R  R                     samfunnsfag, K&H og gym.

D  I                      Vi lager en storryline med tema

E  G                      2. verdens krig.                                               Resultatet presenteres

N                         Jødene / jødedomen står sentrealt.                       2. okt. med en

S                                                                                            forestilling.

 

H Ø S T F E R I E

 

S                   TANKER OG TRO        S. 12 - 37

O                   Møtesteder                                                Forelesninger og

L                   Gresk mytologi                                            diskusjoner.

I                   Humanismen                                                Oppg. løsning.

D

A                   Fordypningsoppg.                                       Selvstendig arb.

R                     *  Antikkens sju underverker                   individuelt eller

I                            *  Greske myter og guder                             i grupper.

T                            *  Human-Etisk Forbund                                   Presentasjon

E                     *  Menneskerettigheter                                   Prøve

T

                            BIBELEN                 S. 68 - 93

O                   Salmenes bok                                                       Forelesning

G                          Visdomslitteraturen (ordspråkene /Jobs bok)         Sammenligne

                            Se på betydningen i forskjellige religioner.          religioner.

                                                                                              Egenstudier

                                                                                              Oppg. løsning

                                                                                              Prøve

                            FEM STORE RELIGIONER     S. 96 - 175              Forelesning

                    (Jødedommen, Kristendommen, Islam               Lese / undersøke

                            Hinduismen og Buddhismen)                   Lage veggavis

                           

                            Sammenligne religionene.

 

                            Engler finnes de?                             Tanker / diskusjon

 

 

J U L E F E R I E

 

V                          VALG OG VERDIER          S. 240 - 285        Tverrfaglig

A   V                    Du og valgene dine                                      Forelesninger

L    E

G   R                    I gode og onde dager

      D                  

O   I                    Ved vugge og grav

G   E                                                                                       Rollespill for å

      R                             Abort                                                         få frem et etisk

                                                                                             dilemma

                            En felles etikk                                                 Prøve

 

 

                            V I N T E R F E R I E

 

L                          DE FATTIGES KIRKE        S. 220 - 237        Forelesning

Y                          Verdens fattige                                          Selvstudium

S                          Kristendommen i Latin - Amerika                         Løse oppgaver

E                          Sør - Afrika:

R                                   Apartheid og frigjøring                      Prøve

E

 

T                          KULTURARVEN         S. 40 - 65        Tegn årshjul

I                          Spor av tro.                                                        Lytte til musikk og

D                         - Helligdager / Merkedager                             studere bilder med

E                          - Musikk og malekunst som er inspirert               religiøse motiver.

R                             av Bibelen og kristendommen.

 

 

                            P Å S K E - F E R I E

I                          NOEN KRISTNE KIRKER       S. 178 - 217        Kartlegge hvilke

                                                                                              Kirkesamfunn som

M                         Kirketreet Metodistkirken                                finnes i vår kommune.

E

D                         Den anglikanske kirke                             Ta kontakt med dem.

I

E                          Det norske Babtistsamfunn                                  Kanskje kan noen

N                                                                                           komme til skolen?

E                          Pinsebevegelsen

S

Den evangelisk-Lutherske Frikirke                            Er det tilstelninger

V                                                                                            vi kan være med på?

E                          Frelsesarmeen

R                                                                                            Veggavis

D                         Kvekerne                                                   Gruppearbeid

E

N                         Misjon

 

                       S O M M E R - F E R I E