ÅRSPLAN I KRL - 10ab - 2003/2004

Arbeidsplan KRL

Læreverk:Wiik/Waale: "Under samme himmel 10" (Cappelen.

Lærere: Hildegunn Skogsholm og John Harald Gartland.

2. verdenskrig:
*Kirkene i Polen(forelesninger)
*Kirkene i Tyskland(forelesninger)
*Tverrfaglig samarbeid med norsk, musikk, samfunnsfag, K&H og gym.(gruppearbeid)
Vi lager storyline med tema 2 verdenskrig. Jødene/Jødedom står sentralt.
- Restultatet presenteres 2 oktober med en forestilling

*Høstferie

Solidaritet og Samarbeid
*Tanker og tro s. 12-37
-Møtesteder
-Gresk mytologi
-Humanismen
(Forelseninger og diskusjoner, gruppearbeid)

Fordypningsoppgave
*Antikkens sju underverker
*Greske myter og guder
*Human-etisk forbund
*Menneskerettigheter
(Selvstendig arbeid ind. eller i grupper. Presentasjon. Prøve.)

Bibelen s. 68-93
*Salmenes bok
*Visdomslitteraturen (ordspråkene/Jobs bok)
*Se på betydningen i forskjellige religioner.
(Forelesning, sammenligne religioner. Egenstudier. Oppg. løsning. Prøve)

Fem store religioner s. 96-175
(Jødedom, Kristendom, Islam, Hinduisme og Buddhisme)
* Sammenligne religionene
(Forelesning, lese/undersøke, Lage veggavis)
* Engler finnes de?
(Tanker/diskusjon)

JULEFERIE

Valg og verdier s. 240-285
* Du og valgene dine
* I gode og onde dager
* Ved vugge og grav
* Abort
* En felles etikk
(Tverrfaglige forelesninger, rollespill, prøve)

VINTERFERIE

De fattiges kirke s. 220-237
* Verdens fattige
* Kristendommen i Latin-Amerika
* Sør-Afrika: Apartheid og frigjøring
(Forelesning, selvstudium, Løse oppgaver, Prøve)

Kulturarven s. 40-65
Spor av tro.
- Helligdager / merkedager
- Musikk og malekunst som er inspirert av Bibelen og Kristendommen
(Tegn årshjul, lytte til musikk og studere bilder med religiøse motiver.)

PÅSKEFERIE

Noen kristne kirker s. 178-217
* Kirketreet Metodistkirken
* Den anglikanske kirken
* Det norske baptistsamfunn
* Pinsebevegelsen
* Den evangelisk-Lutherske Frikirke * Frelsesarmeen * Kvekerne * Misjon
(Kartlegge hvilke kirkesamfunn som finnes i vår kommune, Ta kontakt med dem, Kanskje noen kan komme til skolen, er det tilstelninger vi kan være med på, veggavis, gruppearbeid).

SOMMERFERIE