KREL uke 44 og 46

Arbeidsplan KRL

Tema

Gresk mytologi og humanisme.

Tidsramme

Uke 44 og 46

Mål
Elevene fordyper seg i ett emne innen gresk mytologi eller humanismen og får en grundigere forståelse av det emne de velger.

Læremidler
Lærebok: Under samme himmel 10
Internett    http://www.human.no    http://www005.thinkquest.dk/index3.htm    http://www.amnesty.no/web.nsf/pages/index    
Kopier

 

Arbeidsformer
Individuelt: 
Gruppe:
Prosjekt:X
Forelesning: 

Frister
Prøver: Fredag 14.november
Framlegg: Onsdag 12. november
Innlevering:

Arbeidsoppgaver

Fordyp deg i ett av temaene

Jobb sammen i 4'er eller 5'er grupper og presenter stoffet for klassen. Presentasjonsform velger dere selv. Presentasjonen skal ta maks 10 min.