Plan for uke 44 og 45

Tema

Kort beskrivelse: Du tror det kanskje ikke, men ditt pengeforbruk påvirker økonomien i Norge. Ungdom er en kjøpesterk gruppe. Ditt forbruk og din families forbruk gir staten skatteinntekter og på den måten er du med å skape og fordele goder. I dette undervisningsopplegget som er helt basert på digitale læringsressurser, er det meningen at du skal lære å se bruk av penger i et større perspektiv. Vi skal se på hvordan den lille økonomien henger sammen med den store økonomien.

Tidsramme

Uke 44 og 45

Mål:

Få grunnleggende kjennskap til hovedtrekkene i den norske samfunns- og statsøkonomien. De skal få forståelse hvordan familieøkonomien og personlig økonomi spiller stor rolle i dagens samfunn. De skal diskutere og vurdere pengeforbruk for ulike grupper i samfunnet og gjøre seg opp en mening om offentlig og privat pengeforbruk.

Arbeidsformer
Individuelt: X
Gruppe: X
Prosjekt:
Forelesning: X

Frister
Prøver: Mandag 10.11. PDA kan brukes som hjelpemiddel.
Framlegg: Diskusjon i klassen på bakgrunn av avisartikler i Aftenposten
Innlevering: Mandag 10..11

Opplegg og oppgaver

1 – Idemyldring og kort introduksjon til temaet

2 – Du må bokmerke Næringsliv og arbeidsliv. Dette er startsiden for undervisningsopplegget. .

3 – Les teksten på siden og lær hva alle økonomi begrepene som er listet opp nederst på siden.

Bruk Caplex.

4 – Les også alle 3 avisartiklene det blir henvist til på siden som bakgrunnstoff
Ekstrajobb for superbrukere - Dagsavisen
Hvor går grensen for korrupsjon- Dagens Næringsliv
Vasser i klær-  Dagsavisen

5 – I tillegg skal dere lese 2 aktuelle artikler fra økonomisidene til Aftenposten om offentliggjøring av skattelister:

Sjekket alle foreldrene i klassen
Elever mobbes på grunn av foreldrenes inntekt

7 – Du skal nå gå til web siden Norsk økonomi. Les siden og lær alle begrepene som er listet opp nederst på siden. Bruk også her Caplex.

8 – Oppgaver – alle skal gjøre flervalgsoppgaven og
kildeoppgave 1
kildeoppgave 2
Nettoppgaven er ekstraoppgave. Legg også merke til alle lenkene som dere finner på siden.

9 – Dett er en gruppeoppgave om ungdoms rettigheter i arbeidslivet. Jobb sammen i grupper på 4.

10 – Dere har lest to artikler om at offentliggjøring av foreldres inntekter kan føre til mobbing. Skriv kort (100 ord) din mening om dette temaet. Lag ut fra din mening 3 problemstillinger som kan være utgangspunkt for diskusjon i klassen om dette temaet.

Bør og kan

Elever som synes opplegget er vanskelig, må snakke mer lærer. De som vil gjøre mer, avtaler dette med lærer.