Europa på vei mot enhet

Tema

Etterkrigstid i Europa

Tidsramme

Uke 46 og 47

Mål
Få forståelse for og innsikt i i den politiske  utviklingen i Europa etter den 2. verdenskrig

Læremidler
Lærebok Innblikk
http://pda.caplex.no
www.encarta.com
 

Arbeidsformer
Individuelt: X
Gruppe: X
Prosjekt:
Forelesning: X

Frister
Prøver: Dato bestemmes etter samtale med elever
 

Arbeidsoppgaver

Lese s. 130 – 157
Alle spørsmål s. 136, 142, 148 og 153

Oppgave 7 s. 136, oppgave 10 s. 143, ,

Bør
VKildeoppgave s. 154

Kan
Oppgave 8 s. 153