Norge 1972 - 2000

Tema

Samfunnet i Norge etter 1972

Tidsramme

Uke 46 og 47

Mål
Få forståelse for og innsikt i i den samfunnsøkonomiske utviklingen i Norge etter 1972 og fram til i dag.

Læremidler
Lærebok Innblikk
http://pda.caplex.no

 

Arbeidsformer
Individuelt: X
Gruppe: X
Prosjekt:
Forelesning: X

Frister
Prøver (etterkrigstida i Europa): Dato bestemmes etter samtale med elever
 

Arbeidsoppgaver

Lese s. 157181
Alle spørsmål s. 163, 167og 175

Oppgaver 10 -13 s. 167, 9 og 11 s. 175

Bør
Oppgave 12 s. 175

Kan
Kildeoppgave s. 176