ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. KLASSE 2002/2003

LÆRERE: Arne Vegard Sveen / Inger Lande Johansen

 

Periode

Emne

Mål

Vurdering/arbeids­måte

Aug/Sep

Historie:

2VK Holocaust

Polentur /

2VK

Tverrfaglig med KRL

Kunnskap om og refleksjon over jødeutryddelsen.

Oppleve konsentrasjonsleirene/

Få en dypere kjennskap til 2. verdenskrig

Skriftlig prosjektoppgave

Teaterforestilling

Oktober

Samfunnsfag: Økonomiske valg

Politikk og styring i andre land

Lære om hvordan økonomiske valg styrer samfunnet

Få innsikt og forståelse for ulike styresett

Framlegg om ulike styresett (Powerpoint eller annet program)

Nov/des

Historie:

Etterkrigstiden i Europa, USA og Norge

 

Gjøre seg kjent med årsaker, virkninger av og slutten på den kalde krigen.

Arbeide med framveksten av EU.

Gjøre seg kjent med den materielle veksten i Norge og framveksten av den norske velferdsstaten

Gruppeforedrag (Powerpoint eller annet program)

Skriftlig test

Jan/feb

Geografi:

Fattige og rike land

Geografiske forhold i ulike land og verdensdeler

Få innsikt i hvorfor noen land er rike og andre fattige.

Få kunnskap og innsikt i økonomi, befolkningsutvikling og naturressurser i ulike land

Skriftlig test

Framlegg

Mars

Samfunnskunnskap:

Utdanning og yrkesvalg

Undersøke og bli kjent med utdanningsveier og mulige yrkesvalg

Prosjektoppgave Hjelp – hva skal jeg bli?

Yrkesmesse

April/ mai

Samfunnskunnskap:

Medier, kommunikasjon og ny teknologi

Få kjenneskap til ulike medier

Lære om informasjonssamfunnet

Prosjektoppgave I medienes verden

 

Mai/juni

Repetisjon

Forberede eventuell muntlig eksamen

 

·        Arbeidsmåtene i faget vil variere mellom plenumssamtaler, gruppearbeid, arbeidsoppgaver både individuelt, i par og i grupper, lærerforedrag, elevforedrag, oppgaveløsning, presentasjoner,  mapppeinnleveringer og arbeider publisert på nettet (digital portefolio).

 

·        Elevene vil gjennom hele året bli vurdert muntlig i timene. Både kvalitativt og kvantitativt. Dette vil får stå for ca 50% av karakteren.

 

·        Lærebøker: Innblikk 10, historie, geografi og samfunnskunnskap, Aschehoug forlag