Arbeidsplan samfunnsfag

Tema

Politikk og styring i andre land

Tidsramme

Uke 42 og 43

Mål
Få forståelse for og innsikt i politikk og styring i ulike land

Læremidler
Lærebok Innblikk
Internett (nye lenker vil legges inn i løpet av perioden i løpet av perioden, og vi bør i størst mulig ustrekning bruke PDA ”vennlige” lenker.)
http://pda.caplex.no
www.encarta.com
Nobelprisutdeling 2002

Arbeidsformer
Individuelt: X
Gruppe: X
Prosjekt:
Forelesning: X

Frister
Prøver:
Framlegg: x (ClassInHand – vil bli nærmere beskrevet i klassen)
Innlevering: Fredag 24.10

Arbeidsoppgaver

Lese s. 92 – 126
S
pørsmål s. 98 (11, 12 (PDA), 17, 21 (PDA) og 22 (PDA)
Velg ett av landene Tyskland, Sør Afrika, Burma og svar på alle spørsmål om landet du har valgt. Spørsmålene er på s. 106, 115 og 122.

Bør
Velge flere oppgaver på s. 98/99

Kan
Velge ett ekstra land.