webdesign.gif (14602 bytes)

Innhold:

Sammendrag
Mål med oppgaven
Innledning
En teoretisk belysning
Problemstilling
Vårt valg:"Åmotweb-design"
Oppsummering

Sammendrag:
Læreplanen for den 10-årige grunnskolen (L97) omtaler prosjektarbeid, entreprenørskap og elevbedrift, samt IKT. Med utgangspunkt i dette har vi laget et opplegg som ivaretar disse punktene i planen. Prosjektet er beregnet på ungdomstrinnet. Det forutsetter at elevene har fått opplæring i IKT og at skolen tilegner seg en viss kunnskap om arbeid med elevbedrift.
Oppgaven gjennomgår grunnlaget for prosjektarbeid i L97, bakgrunnen for entreprenørskap i norsk skole, veiledning for å opprette elevbedrift og et konkret prosjektopplegg for en elevbedrift på ungdomstrinnet som vil bruke elevenes IKT-kunnskaper til å selge et produkt.

Nøkkelord:
Prosjekt, elevbedrift, ungdomstrinn, Åmot ungdomsskole, IKT, Web-design.

Eksamens-
oppgave


Dette er en eksamensoppgave i studiet ADB2 for pedagogisk personell ved Høgskolen i Hedmark.


Utført vårsemesteret 1999 av: Rolf Berge, Tor Erik Berge, Bjørn Meland, John Harald Gartland, Arne Vegard Sveen,  Geir Hjermstad og Helge Olav Nes.

Karakter: 1,9

 

Skolen vår | Prosjekter | Elevsider | Ansatte
| Nettsteder | Arkiv | English

Send oss gjerne kommentarer om skolens hjemmesider!