Vi er 4 jenter som har fått en stor oppgave: Lage en internettside om morgendagens skole som en del av avslutningen av PILOT prosjektet ved vår skole. - Dette er en lett match, tenkte vi, men det var verre enn som så. Etter mange diskusjoner, grubling og bruk av Internett, kom vi fram til en ganske enkel problemstilling. Den lyder slik:

 

Hvordan kommer skolen til å være i 2008?

 

For å samle informasjon har vi ringt til personer som jobber med IKT og skole og spurt dem hvordan de kan tenke seg framtidas skole. Vi har også vært på nettet for å finne ideer. Vi har selvsagt også diskutert oss imellom.
 

Vår visjon
Det viktigste for framtida er at elevene trives på skolen og at alle får tilgang til alternative læringsmåter og arbeidsformer. 

Vårt ekspertpanel - telefonintervjuer
Morten Søby - ITU
Heidi Austlid - UFD
Eldar Dypvig - fylkesmannskontoret Vestfold
Gunnar Grepperud - professor UniKom

Disse stilte vi følgende spørsmål:

  • Tror du skolen vil forandre seg mye i løpet av de neste 5 til 6 åra og hva vil eventuelt være den største forandringen. 
  • Hvordan tror du bredbånd og Internett vil forandre norske skoler? 
  • Tror du elevene vil lære mer og på andre måter i framtiden? 
  • Vil lærebøkene spille samme rolle som i dag eller vil mer og mer lærestoff bli nettbasert? 
  • Vil vi fortsatt ha eksamen i tradisjonell forstand eller vil det bli lagt mer på elektroniske mapper? 
  • Hva er din visjon for en framtidig skole?

 

Lenker
Bakgrunnsmateriale
Edutopia online - envision the future of public education
Schools for the future (om skolebygninger)
Morgendagens skole i Norden
PILOT prosjektet i Norge
A vision for life long learning - year 2020 - Fra Microsoft
Insight - knowledge base for new technology and education from the European Schoolnet

Deler av våre erfaringer som kan si noe om framtida
eSchola 2003 - The Nobel Peace Prize, a real life project
eSchola 2002
Wireless pupils
Startside Birkebeinersider
Bredbånd til skolen
Ungdomsavisa i år 2000
Internet and the learning citizen

 


Framtidas skole skildret med lyd og bilde - total tid 8.36 min.
Bredbånd (548 Kbps)
Dobbel ISDN/ADSL (109 Kbps)
Modem/ISDN (58 Kbps)

Til nedlasting (DVD kvalitet, filstørrelse 60.8 MB)
Kun lydfil  


NB!  
For å se/høre "streaming" video-/lydopptak, må du ha Windows Media Player 7.0 eller nyere. Siste versjon anbefales.
Lastes ned her

Tilbake til forsiden