ungdomsavisa
Nyheter

TEKSTVERSJON
Nyheter
Sport
Musikk
Film
Data
Skole
Arkiv
REDAKSJON

Søk i arkivet:

Yrke og utdanning

- Viktig å bygge ungdom

Eirin Faldet, fotograf: Nobel-redaksjonen

Ungdomsavisa møtte Eirin Faldet på Stortinget. Vi fikk stilt henne mange spørsmål med temaer som spant fra Shirin Ebadi til ungdomsklubb i vårt lokalsamfunn. Eirin er veldig opptatt av ungdommens vilkår.

Av Nobel-redaksjonen
2003-12-11 00:05:29Ungdom trenger både ungdomshus, ungdomsklubb og muligheter til sportslig utfoldelse, mener politikeren. Hun er spesielt opptatt av ungdom får mulighet til å drive med motorsport.

Kulturutveksling
Ungdomsavisa stilte henne det sammen spørsmålet som vi stilte til Fredsprisvinner Shirin Ebadi, - Hva syns du norsk ungdom kan gjøre for å hjelpe kvinner og barn i Iran, og andre land i verden? Eirin mente at jenter burde utveksle brev og kanskje bli utvekslingsstudenter. Vi burde få frem hvordan kvinners vilkår er i den vestlige verden, og hvilke rettigheter kvinner har. Respekt for hverandres kulturer og åpne samfunn er etter Eirin sin mening viktig.

Shirin Ebadi
- En dame som virkelig jobber for menneskerettigheter og likestilling mellom kvinner og menn, sier Eirin om årets Nobelprisvinner Hun mener det ikke er noen hindring for at kvinner skal behandles med respekt, sier Eirin, og skryter veldig av Shirin Ebadi. Eirin mener at Shirin er en verdig fredspris vinner. Demonstrasjonene utenfor Stortinget hadde hun liten sans. Hun mener at det i forbindelse med årets fredsprisutdeling er viktigst å få fram Shirin Ebadis arbeid for barns og kvinners rettigheter og at det blir satt fokus på dette.

Stort engasjement for store og små
Eirin jobber som stortingsrepresentant mye med lokalpolitikk og også med enkelt skjebner. Det er ikke for ingenting at Eirin tidligere har jobbet som sosionom. Enkeltskjebner betyr mye for henne, og hun er opptatt av forholdene i hjemfylket.

I denne forbindelse fortalte vi henne at det er et kuttforslag i Åmot kommune som omfatter å legge ned RUK, Rena Ungdoms Klubb. Dette ble hun sjokkert over, og mente at vi måtte kjempe for å prøve å holde klubben oppe.

Eirin får ofte telefoner fra ordførere i Hedmark, og særlig kanskje når de har lite penger og stram kommuneøkonomi. Gammelordfører Per, i vår kommune, har også latt høre fra seg, fikk vi høre.

Hun får også telefoner og henvendelser fra bekymrede mødre som ringer fordi barna stenger seg ute fra samfunnet, eller som har problemer med narkotika.

- Det er bedre å bygge unger enn å reparere gamle!
Dette sier Eirin avslutningsvis. En rask gallup blant våre medelever viser at Eirin fikk en stor stjerne etter besøket og at hun fikk god kontakt med oss.


Tips noen om denne saken (bruk e-postadresse i begge feltene)
Til: Fra:

Har du meninger om denne saken er du velkommen til å skrive et leserinnlegg.