Artikler
IKT
om klikk

skolenettet

veiledningssenteret

nls
Nytt om utdanning
Fra media
Stortinget og dep.
Skolenettet / VS
Annet


Kommentarer
Leder
Spaltisten
Profilen


Artikler
Fag
IKT
Andre temaer


Arkiv
Respons


Jenter bygger egen PC

Av Ingrid Yrvin, 18.08.99

På Åmot skole på Rena lager elevene egne Internettsider og Internettaviser, og jentene bygger egne PC´er.

Nylig fikk skolen førsteprisen for den beste nettskoleavisside. Også i fjor vant Åmot skole denne prisen.

Elevene som journalister
Forut for IKT-suksessen ved Åmot skole, ligger solid planlegging og stort engasjement fra lærere og andre ansatte ved skolen. De har hatt tro på at skoleelever kan lage Internettsider, og at elevenes hjemmesider kan ha interesse langt ut over egen skole og lokalsamfunn.

Lærerne fikk rett. Elevene viste at de mestret å lage Internettsider da Birkebeinerrennet 1999 gikk av stabelen. Da gikk reportasjegrupper ut i løypa og laget rykende ferske reportasjer med bilder som de selv la ut på Internett. - Men, som det står i prosjektets konklusjon: En viktig forutsetning for å lykkes er at begivenheten det dreier seg om har interesse ut over lokalsamfunnet. Og det hadde Birkebeinerrennet, noe responsen på sidene viser.

Jenter og data
Skolen er spesielt opptatt av jentenes IKT-kompetanse, og at IKT ikke skal være bare en "guttegreie". Dette har sin naturlige forklaring i at Åmot ungdomsskole har vært en av departementets (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets - KUF) prosjektskoler, der jenter og IKT har vært et satsningsområde. 70 prosent av jentene på skolen ønsket å delta i prosjektet, der jentene kunne bygge sin egen PC. Og jentene bygget sin egen PC, samt installerte Windows 95 på en skoledag.

Gutter og data
Det er en kjent sak at mange gutter er bitt av spillebasillen. Ifølge erfaringer kan gutter tilbringe over 20 timer foran dataskjermen, helt oppslukt av spill. De fleste jenter får ikke et slikt forhold til spill. Jentene bruker spill bare til rekreasjon, i pauser for eksempel fra lekser. Likevel har spørreundersøkelser vist at jentene på Åmot ungdomsskolen også bruker en god del tid på spill. Mye tyder også på at Internett, og særlig pratekanaler, er jentenes spillarena.

Lærernes holdning
Selv om de fleste lærere kanskje mener at bruk av pratekanaler er unyttig bruk og spill av tid, mener de at skolen likevel også bør åpne for denne "unyttige" bruken hvis dette kan skape fascinasjon for data og datamaskiner. E-post er også brukt mye på "Jentekveldene", der det har vært fra 15 til 30 jenter samlet. Når man bruker pratekanaler, får man også skrive- og lesetrening, og man må ta stilling til hva andre skriver, og svare på dette, og forholde seg til andre mennesker.

Informasjonshenting
Informasjonshenting via Internett og arbeid med særoppgaver og Internettaviser endrer på mange måter lærerrollen. Under prosjektperioder blir læreren mer tilrettelegger. Det blir elevenes ansvar å framskaffe informasjon til prosjektet de arbeider med. Dette er for de fleste elever utfordrende og spennende og gjør arbeidet meningsfullt.

Kompetanseoppbygging
Flere av skolens ansatte har dette året fortsatt studiene i ADB, administrativ databehandling for lærere, ved Høgskolen i Hedmark. Disse lærerne har nå 20 vekttall eller mer i IT-utdanning. Alle prosjektoppgavene som ble laget i forbindelse med studiet dette året hadde et jenteperspektiv i bunn, noe lærerne mener har vært svært nyttig og vil bli svært nyttig i den framtidige satsningen.

Krav til Internettsider
På Åmot ungdomsskole har man funnet fram til enkle krav som må oppfylles for at sidene skal være brukervennlige. For den som er på jakt etter nyttige tips og ideer til sin egen skole, kan hjemmesidene til Åmot ungdomsside sikkert være til god hjelp.

Valgt til ENIS skole
ENIS skal være et nettverk av europeiske skoler for å kunne utføre pilot prosjekter i bruk og utvikling av IKT (informasjons- og kommunikasjons teknologi). Hensikten er å satse på skoler som allerede har stor erfaring i bruk av IKT. Nettverket skal våre en ressurs for andre skoler i det europeiske skolenettet, og hensikten er at ENIS skolene kan teste ut nye ideer og teknologier. Åmot ungdomsskole er en av skolene i Norge som er blitt valgt til ENIS skole.

Siste nytt
Helt rykende ferskt nytt fra Åmot ungdomsskole, var deltakelse på "Kvinner viser vei", som ble arrangert i Vikingsskipet på Hamar nylig. Her la jentene fra skolen ut reportasjer fortløpende (se nederste lenke under).

Lenker
Åmot ungdomsskole
Prosjekt Jenter bygger egen PC
Konklusjon Birken
Evaluering
Erfaringer
Årets skoleavisside
Åmot ungdomsskole og ENIS
Ta en titt selv!
Jenter på veven
Høgkolen i Hedmark
ENIS forklaring
ENIS på engelsk
ENIS EUN
Også representert på Kvinner viser vei


Åmot ungdomsskole
Respons
Utskriftsversjon


(Ill.foto: Prosjektgruppe

(Ill.foto: Prosjektgruppe BJOHRN, Aamot)


Logo Nettåret 99

Nettåret

Likevel bør det være åpent for denne "unyttige" bruken av datamaskiner hvis dette kan skape fascinasjon for data og datamaskiner.


Åmot ungdomsskole har vært en av departementets (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets - KUF) prosjektskoler, og er også valgt til ENIS skole.


Tips noen om denne artikkelen:
 Til epostadresse:
 
 Ditt navn:
 
 Copyright © 1998 - 2005, Læringssenteret, Oslo. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Webdesign og teknisk løsning: Icon Medialab.