Artikler
IKT
om klikk

skolenettet

veiledningssenteret

nls
Nytt om utdanning
Fra media
Stortinget og dep.
Skolenettet / VS
Annet


Kommentarer
Leder
Spaltisten
Profilen


Artikler
Fag
IKT
Andre temaer


Arkiv
Respons


Åmot ungdomsskole - IKT løsninger og ENIS

Av Arne Vegard Sveen, 11.01.99

I løpet av noen få måneder har mye skjedd på IKT området ved Åmot ungdomsskole, og her redegjør Arne Vegard Sveen kort for hva som har hendt.

Skolen har blitt kablet og vi har fått et Windows NT nettverk
Midt på høsten 98 ble det "funnet" penger på skolebudsjettet som var øremerket IKT. Vår del av pengene har blitt brukt til kabling av veldig mange av skolens rom, installasjon av Windows NT nettverk og innkjøp av PC-er. Vi tenkte først på foreldredugnad for å få kablet skolen, men etter å ha sett pristilbudet fra firmaet Netco på Hamar, bestemte vi oss fort for å sette bort jobben. I ettertid når vi har sett hvor stor jobben egentlig var, er vi svært glade for dette. For de som er teknisk interesserte, vil vi påpeke at vi valgte Gigabit Ethernet kabel for at nettverket skal være på høyden flere år fram i tid.

Skolen har blitt valgt til ENIS skole
ENIS skal være et nettverk av europeiske skoler for å kunne utføre pilot prosjekter i bruk og utvikling av IKT (informasjons- og kommunikasjons teknologi). Hensikten er å satse på skoler som allerede har stor erfaring i bruk av IKT. Nettverket skal bli sett på som en ressurs for andre skoler i det europeiske skolenettet, og hensikten er at ENIS skolene kan teste ut nye ideer og teknologier. I forbindelse med at vi har blitt valgt til ENIS skole har vi fått god pressdekning i lokale aviser, henholdsvis Østlendingen og Hamar Arbeiderblad.

Trådløs fast Internett forbindelse
Skolen har fram til nå hatt ISDN linjer ut mot Internett, og telefon utgiftene har i de siste årene eksplodert. Vi vurderte flere måter å få fast Internett forbindelse på, men løsningene ved hjelp av kabel ble for dyre. Vi fant så ut at det var teknisk mulig å knytte oss opp mot HIH (Høgskolen i Hedmark) sitt nettverk ved hjelp av trådløs forbindelse. Ettersom skolen var blitt ENIS skole, stilte HIH og Uninett seg positive til forslaget, og det er nå opprettet en (Breeze link) trådløs link montert av Netco til høyskolens studentnett som fungerer helt utmerket. Vi har nå mulighet for Internett tilgang 24 timer i døgnet fra alle skolens klasserom, grupperom og fra lærernes arbeidsrom.

Stole på egne krefter
Våre "resultater" innen IKT skyldes at vi hele veien har bygget på egen kompetanse, og fordi vi har "sloss" for å ha kommet dit vi er. Likevel har vi hatt to viktige støttespillere gjennom flere år. KUF, gjennom sitt likestillingssekretariat har i 3 år støttet vårt jenteprosjekt Jenter på veven og vi har et svært godt samarbeid med HIH . Fordi skolen nå har blitt valgt til ENIS skole, trenger vi å knytte kontakter til industri-, data,- telebedrifter og lokalt næringsliv for å kunne klare å realisere våre planer som ENIS skole. Kontakter har nå blitt opprettet med noen bedrifter, og vi har også fått konkret lovnad om støtte. Vi vil senere gå ut med hvilke bedrifter dette er, men på nåværende stadium får det være en "forretningshemmelighet".

Spådommer for Internett i 1999 og mulige satsningsområder på ny teknologi
Jakob Nilsen prøver å spå utviklinga på Internett i 1999 i sin Alert box spalte: Mobile access will be the third Killer App for the Internet after email and Web browsing. During 1999, it will become common to access the Internet from portable devices with a wireless modem. Untethered use will lead to many innovative Internet services under the slogan "anyone, anywhere, anytime: connected."

Åmot ungdomsskole har allerede trådløs Internett forbindelse, og vi vil jobbe for at lærere og elever skal få bærbare maskiner slik at vi kan virkeliggjøre slagordet "anyone, anywhereanytime: connected., " Trådløse forbindelser til Internett og nettverket vil appellere til brukerne - elever og lærere. Det høres også morsomt ut. Ut på Internett eller nettverket uansett hvor en befinner seg innenfor skolens område, eller eventuelt hjemmefra ved å ringe skolen. Haken ved trådløs forbindelse er at teknologien ennå ikke er fullt moden og standardisert. Hastigheten er også ennå for lav sammenlignet med et vanlig kablet nettverk, selv om dette nå er under forandring. Vi vil ha et våkent øye til denne teknologien med tanke på å få muligheter til å prøve den ut i praksis. Mere informasjon på slik kreativ bruk av datamaskiner kan en finne på følgende 2 steder:

· Om bruk av bærbare datamaskiner

· Nettverksløsninger, bl.a. trådløse

Når er det likevel slik at stasjonære datamaskiner og eventuelt bærbare knyttet til det vanlige nettverket fortsatt vil spille en stor rolle. På datarommet har vi nå 17 stasjonære Pentium datamaskiner i nettverk , og disse vil også være viktige i vår satsing. En må kunne bruke det beste av begge typer nettverk. Pr. i dag har vi ikke den tetthet på datamaskiner som vi ønsker oss. En svært god løsning ville ha vært et klassesett med bærbare datamaskiner som på en tralle kunne trilles inn i klasserommene etter behov.

Eleven i fokus og lærernes kompetanse
All datasatsing må ha elevene i fokus. Friluftlivgruppa ved Åmot ungdomsskole har skrevet om sin kanotur, sykkeltur og fjelltur og nettopp lagt det ut på Internett. Sidene er laget uten så godt som uten lærerstyring, og de har kreativt utnyttet animasjoner. Se sjøl .

Ved innføring av datateknologi må pedagogiske prinsipper ligge i bunn, og lærerne må kunne beherske teknologien. 4 av skolens lærere tar nå ADB2 administrativ databehandling ved HIH, 2 halvårsenhet). I januar 1999 vil vi begynne å skrive prosjektoppgaver om skolens datasatsing. Vi har spennende utfordringer i møte.


Åmot ungdomsskole
Respons
Utskriftsversjon


Arne Vegard Sveen ved Åmot ungdomsskole (Foto:utlånt)

Arne Vegard Sveen ved Åmot ungdomsskole (Foto:utlånt)

Våre "resultater" innen IKT skyldes at vi hele veien har bygget på egen kompetanse, og fordi vi har "sloss" for å ha kommet dit vi er.


All datasatsing må ha elevene i fokus. Friluftlivgruppa ved Åmot ungdomsskole har skrevet om sin kanotur, sykkeltur og fjelltur og nettopp lagt det ut på Internett. Vil du vite mer, klikk på Åmot ungdomsskole nedenfor.


Tips noen om denne artikkelen:
 Til epostadresse:
 
 Ditt navn:
 
 Copyright © 1998 - 2005, Læringssenteret, Oslo. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Webdesign og teknisk løsning: Icon Medialab.