Bestill annonse
http://www.ostlendingen.no/zett/
Østlendingen Elverum Østerdalen Solør
 Østlendingen: Nyheter
Oppdatert onsdag. 18. mai 2005 klokka 22:08
 - Velkommen til oss på Rena!


VELKOMMEN: Elevrådsleder Tom Arild Glenne (til venstre) og Ole Erik Dufseth ved Åmot ungdomsskole, mener det bare er positivt at skolen også får elever fra Osen. Det samme mener virksomhetsleder Dag Lerdal og lærer Terje Engh Wiig. Foto: Kristin Sandstrøm Moen
- Vi gleder oss til høsten når elevene fra Osen begynner her. Det sier elever, lærere og rektor ved Åmot ungdomsskole.

Kristin Sandstrøm Moen
62 43 25 23
kristin.sandstrom.moen@ostlendingen.no


Til høsten begynner elevene fra åttende til tiende klasse i Osen på Åmot ungdomsskole. I vår, rett før kommunestyret vedtok å legge ned ungdomstrinnet i Osen, uttrykte ungdomsskoleelevene i den lille bygda bekymring for å bytte skole. En ting var den lange skolevegen, noe annet var at de frykter å bli mobbet.

Vil bli godt kjent
Vi har snakket med lærere og elever ved Åmot ungdomsskole. Verken elevrådsleder Tom Arild Glenne, sekretær i elevrådet Ole Erik Dufseth, lærer Terje Engh Wiig eller virksomhetsleder Dag Lerdal mener osenungdommene har grunn til å bekymre seg.
For det første har skolen gode tiltaksplaner mot mobbing, for det andre er ungdomsskolen en typisk bygdeskole, er de enige om. Å være fra en bygd langt unna sentrum, anses ikke for spesielt i det hele tatt.
- Så dere har ikke egne antimobbingstiltak på gang nå som dere får en gruppe nye elever?
- Nei, det ville vært litt diskriminerende, sier Lerdal og viser til elevene fra Deset som er like godt integrert som noen annen.
Opplegg for å gjøre nye og gamle elever bedre kjent, er det derimot planer om. Ett gjelder for alle av neste skoleårs åttendeklassinger i kommunen, et annet gjelder de som skal begynne på niende og tiende trinn.

- Bra med flere folk
Verken Tom Arild eller Ole Erik går med på det eksisterer en holdning blant skoleungdommene om at det er negativt å være fra Osen.
- Nei, det er mange her som bor langt unna Rena, sier Ole Erik, som selv er fra Åsbygda og setter seg på skolebussen ti over halv åtte hver morgen.
Tom Arild er enig.
- Alle som går her er jo bygdefolk. Dette er ingen byskole.
At det skal bli artig med flere folk på skolen, er de ikke i tvil om. Selv får de likevel ingen glede av tilveksten. Som tiendeklassinger er de ferdige om noen dager.
Av i alt 116 elever, er det 44 som bor lengre enn fire kilometer unna og som busser til skolen.

Studiedag hjemme
Den lange bussreisen osenelevene vil få, kan oppleves som en belastning for noen av dem, erkjenner virksomhetslederen. Derfor er han åpen for å gi noe i kompensasjon.
- For dem som opplever det plagsomt og stressende, er det mulig å gjøre finne fleksible løsninger. I samråd med foreldrene går det an å la elevene få en skoledag hjemme der de jobber med en arbeidsplan, sier virksomhetslederen.
Han understreker at dette ikke blir noen fridag, men en arbeidsdag der elevene jobber selvstendig.
Med informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er det dessuten mange muligheter, mener Terje Engh Wiig.
- Hva da med dem som ikke har datamaskin hjemme?
- Er det snakk om ett enkelt tilfelle, kan det hende vi kan bistå med maskin, sier Lerdal.
Både han og Engh Wiig understreker at læring via datamaskin aldri kan erstatte den i klasserommet.

Sist endret: 02. Juni 2003 17:26

Skriv ut denne artikkelenAnsvarlig redaktør: Ole Erik Almlid, Epost: redaksjonen@ostlendingen.no
Telefon: 62 43 24 00 Fax: 62 43 25 01 Besøksadresse: Gamle Trysilvei 6, 2406 Elverum
Postadresse:
Postboks 231, 2402 Elverum Bankgiro: 1822.10.81818 Org. nummer: 917 478 309
Annonseavdelingen: Telefon: 62 43 24 20 Fax: 62 43 24 21 Epost: annonser@ostlendingen.no
Det må ikke kopieres stoff eller bilder fra denne siden uten spesiell avtale med ansvarlig redaktør.