Nobelprosjektet ved Åmot ungdomsskole, en drøm av en elevbedrift!

Besøk i redaksjonen hos Ungdomsavisa tirsdag kveld 11.12.07. Her var lærerne Geir Hjermstad og Arne Vidar Haavesveen på plass i redaksjonen sammen med elevene Ane, Ane S, Anne Marthe og Petter. Redaksjonsrommet var i 6.etasje på Perminalen i Øvre Slottsgate.Aktiviteten var på topp. Her skulle noen pynte seg for å delta på Nobelkonserten mens andre stakk innom etter gjennomført oppdrag. I tilegg tok de seg tid til å snakke med undertegnede, direkte imponerende.

For 7.gang deltar elever fra ungdomsavisa ved Åmot ungdomsskole på Nobel-arrangementet. Eventyret administreres av de to lærerne. I forkant av prosjektet må elevene søke på stillinger. Ut i fra søknaden sin blir de vurdert om de er aktuelle for å gjøre en jobb i web-avisa - Ungdomsvisa. Her sier elevene at det er veldig viktig å vise til egne ferdigheter i søknaden.

For å bli med i prosjektet kreves det at du har spesielle ferdigheter og kompetanse innen ulike områder for best mulig å kunne gjøre en god jobb i Ungdomsavisa.

Arbeidsoppgavene som skal løses er å blogge, fotografere, intervjue, filme og skrive artikler.
Oppgavene for dagene blir fordelt i redaksjonene samt at hver enkelt har sitt eget spesialfelt.

Enkelte av elevene har fått deltatt på fredspriskonserten, 4 pressekonferanser og selve prisutdelingen.

Elevene bobler over av entusiasme når de skal forklare hva de har lært i løpet av disse dagene. "Vi lærer mye om journalistyrket", "vi får mange nye erfaringer", "vi lærer å bli strukturerte", "vi får mye sjøltillit", " i tilegg så gjør vi alt i praksis". Og som en av lærerne sier "dette er real life - erfaringslæring".

Her får de også utviklet sin endringskompetanse i forhold til at de må ta ting på sparket som de ikke hadde forutsett på forhånd.

For å gjennomføre prosjektet er finansiering et stikkord, de vet ikke om de har midler til å gjennomføre prosjektet igjen til neste år. De kunne godt tenkt seg en forutsigbar økonomi.

Selve prosjektet er basert på non-profit. Dersom noen av de store medieaktørene kjøper reportasjer av Ungdomsavisa går overskuddet til oppgradering og investering i nytt IKT -utstyr.

Ut i fra Ungt Entreprenørskaps sine verdier, samspill, skaperglede og framtid er nobelprosjektet et prakteksempel på verdiene er satt ut i praksis.


Takk for at dere tok dere tid til møte meg, og lykke til videre.

For UE:Line Bjørnstad