Wireless pupils
Hovedside | Prosjektet | Lenker | Omtale

Åpningstaler for håndholdt prosjektet streamet i PDA format
Åpningstalene for håndholdt prosjektet er b.l a. lagt ut med tanke på å skaffe erfaringer med med bruk av film på nettet og og PDA. Hvis man ønsker å se film i widescreen (landskap), tap knapp ved siden av volumknappen i Windows Media Player for Pocket PC.

Skolens ledelse ved Jan Utengen
Akseptabel kvalitet 150 Kbps (208 x 160)
Standard video 225Kbps (208 x 160)

FAU ved leder Per Skaare
Akseptabel kvalitet 150 Kbps (208 x 160)
Standard video 225 Kbps (208 x 160)


Leder i ITU Morten Søby
Akseptabel kvalitet 150 Kbps (208 x 160)
Standard video 225 Kbps (208 x 160)
 

Prosjektleder nasjonalt Tove Kristiansen
Akseptabel kvalitet 150 Kbps (208 x 160)
Standard video 225 Kbps (208 x 160)
 

Kan vi lære av dette med tanke på videreutvikling birkebeinersider?
Følg linken under - NB - du kan ikke bruke pocket PC
NASCAR fans go mobile
Bob Beetros, VP, product development, Digital Orchid