FORSIDE PILOT - lærere og elever      

 
 

NØVGS og Koppang Videregående

 

 

Først litt info om de forskjellige skolene:

NØVGS

 

Fag som tilbys på NØVGS:

Almene- økonomisk og administrative fag
Byggfag
Elektrofag
Formgivningsfag
Helse- og sosialfag
Hotell- og næringsmiddelfag
Idrettsfag
Mekaniske fag
Musikk, dans og drama
Salg og service

Holmen videregående skole startet med artiumskurs høsten
1956. Tidligere var det middelskole, realskole og
statsrealskole på Tynset. Skolens navn var Tynset
Gymnas fram til 1976 da navnet ble
endret til Holmen videregående skole.

Trontun videregående skole startet på Tynset i 1969
under navnet Fylkesyrkesskolen på Tynset. Også denne
skolen skiftet navn i 1976 som følge av skolereformen
av 1975.

Undervisningen er i dag lokalisert til bygningene på Trontun,
Holmen og Siva. Det undervises i dag innenfor 9
studieretninger og skolen har ca 550 elever.

Skolens virksomhetsplan

Skolens virksomhetsplan har fire hovedmål:

  • Opplæringen skal gis slik at elevene
    får del i kultur og tradisjoner 
  • Opplæringen skal bidra til faglig og personlig
    utvikling for elever og ansatte.
  • Skolen skal ha gode og åpne samarbeidsforhold 
  • Skolen skal være en positiv samarbeidspartner
    for brukere i og utenfor regionen 

Skolens logo er:

"Kultur og kompetanse i fjellregionen"

 

Koppang Videregående

VELKOMMEN TIL KOPPANG VIDEREGÅENDE SKOLE!

Du har gjennomført 9 år i grunnskolen, og står nå foran et viktig valg, som kan ha betydning for resten av ditt liv! Nemlig valg av videregående skole...

Et valg du kan gjøre, er å velge Koppang Videregående skole!!!

MILJØ:

I motsetning til andre skoler, har Koppang Videregående et unikt miljø. Dette er en skole der alle kjenner alle, og hvor lærerne har et nært samarbeid med hver elev! Med andre ord; EI SKOLE DU HELT SIKKERT VIL TRIVES PÅ......:

STUDIERETNINGER:

Koppang har følgende studieretninger:

 

q       Grunnkurs Mekaniske fag

q       Grunnkurs Helse- og sosialfag

q       VK1 Omsorgsfag/Barne- og ungdomsarbeider

q       Grunnkurs Allmenne og økonomisk-/administrative fag

q       VK1 Allmennefag

q       VK2 Allmennefag

 

DIVERSE:

Ellers har Koppang en del å by på innen kultur og idrett. Du kan delta i bl.a. . kor, korps, teater, idrettsaktiviteter. Vi har også kino, fritidsklubb og pub for de over 18!

Er du et friluftslivsmenneske, må du bare ta turen til Koppang!!

Håper dette har gjort det litt lettere for deg, når det gjelder valg av videregående skole!

LYKKE TIL!

 

Litt om våre erfaringer med IKT Pilot

Det vi har brukt IKT Pilot til hittil er og motta og levere oppgaver på et felles område som klassen har. Vi får og vurderinger inn på dette området. Vi har opplevde dette som litt problematisk i starten, men nå som vi har kommet litt utover året begynner det og gå bedre. Men det er ikke for alle at det funker like bra, siden alle ikke er like glad i data.

Vi på NØVGS bruker en mappestruktur som er som dette:

Området til klassen:        -Elever(Under her alle elevene i klassen sin egen mappe. Under denne mappen igjen         har vi en mappe for hvert fag)

                                          -Ola Nordmann(mappen til en elev)

                                               -Analog Elektronikk

-Digital  Elektronikk

-Kommunikasjon

-Dokumentasjon og Feilsøking

-Data system og anvendelse

-Fellesområdet (under denne mappen mottar vi oppgaver og informasjon om ting som  vi skal gjøre)

 

Copyright © 2000 : ÅUS    Skrevet av elever fra Koppang VGS og NØVGS.