FORSIDE PILOT - lærere og elever      

 
 

Forskere møter elever

 

Forsker Ann- Beate Myhra fra høgskolen i Vestfold inviterte elevene til å delta aktivt i forskning, for å fremheve elevenes rolle og bruk av IKT i skolen. Det skal forskes spesielt på elevrolle og lærerolle.

I PILOT har alle muligheten til å lære noe nytt. Det skal tenkes annerledes; elevene skal bestemme mer, og lærerne mindre. Det skal forandres på at eleven spør og læreren vet svaret.

Det ble også stilt eksempler på diverse ting det går an å forske nærmere på:


·   Hva skjer egentlig foran skjermen?
·   
Hva er ei lekse?
·   Hva er et prosjekt?
·   Hva blir morsommere med teknologi?
·   Hva blir kjedeligere?
·   Hva irriterer meg?

 

Elevdeltakerne ble bedt om å tenke videre på denne samilingen, og å forhøre seg om interessen for å være med på forskningen på sin skole.

 

Copyright © 2000 : ÅUS     Skrevet av Ida Hermansen.