FORSIDE PILOT - lærere og elever      

 
 

Intervju med Arne Austvik

(Statens Utdannings kontor) 

  

Hva er PILOT?

     Prosjektet varer i 3 år.

PILOT står for

P-prosjekt: at elevene skal få en annerledes skoledag, være med å forske i prosjektet. 

I-innovasjon: lage nye ting, finne på andre ting enn før.

L-læring: hva elevene vil/skal lære.

O-organisasjon: eks. timeplan.

T- teknologi: eks. data,internett.

  

Hva går jobben din ut på?  

     Leder prosjektet i fylket.  Organiserer hvordan skolene skal samarbeide i PILOT.


Liker du jobben? 

       Ja, jeg syns det er moro særlig når elevene syns det er moro. 

Hva er formålet med prosjektet?

     Gi en annerledes skoledag med teknologi.

 


Copyright © 2000 : ÅUS     Laget av elever fra Tylldal og Kvikne.