Prosessen bak skoleavisen som er utlagt på.
Først en takk til høyskolen i Hedmark som har gitt oss plass på sin Internet-
server på Rena

All tekst er i utgangspunktet skrevet av elever i 8C. Elevene har bruk tekst-
behandlingsprogrammene Word 2 og Word 6 til å skrive inn sine tekster. I
klasserommet har vi tre 386SX maskiner som er delt på 13 elever. Disse
maskinene har blitt skaffet til veie på privat initiativ og gjennom foreldre-
bistand. I tillegg har vi brukt en Pentium maskin.

I utgangspunktet var det meningen at noen av elevene skulle lære HTML, og
at de også skulle ha ansvaret for layout av avisa. På grunn av tidspress ble
dette umulig, men noe elever har i hvert fall fått en grunnleggende forståelse
av hva HTML er. Det har endt med at læreren har hatt ansvaret for den
endelige utformingen av layout og grafikk. På sikt er det sjølsagt et mål at
elevene sjøl har ansvaret for produktet fra begynnelse til slutt. Et forbilde for
utforminga av avisa, har vært The Nando Times, som utgis i North Carolina i USA.
Denne avisa blir av mange regnet som en av de beste avisene som kan leses
på Internet.

Etter at elevene var ferdige med å skrive inn sine tekster med Word, har alle
filene blitt lagret i RTF (rikt tekst format). Ved hjelp av HTML editoren Webthing
har disse filene så blitt konvertert til HTML filer. Ytterligere bearbeiding har
skjedd ved hjelp av HTML editoren Hot Dog Pro. Av mange regnet som den
beste editoren på markedet. Bilder har blitt skannet inn og så videre behandlet
med de grafiske programmene Paint Shop Pro og Lviewpro.. Avisa sin logo er
laget av Per i 8C.

Alle programmene som er nevnt kan hentes på Internet. Et av de mest populære
steder å hente programvare på, er Tucows.. For å få raskere overføring, kan du
prøve en av de tre speilnodene de har i Danmark.

Ellers kan jo det meste gjøres bedre. Filstørrelsen på en del av bildene kunne
helt sikkert blitt ytterligere krympet. Ei kryssordoppgave som hadde blitt laget hjemme
med regnearket Excell, klarte jeg ikke i tide å få gjort om til HTML format. Jeg er
i ettertid blitt obs på at Microsoft har et program som kan lagre Excell filer i HTML
format. Navnene på menyvalgene kunne muligens også fått annerledes navn, kanskje
særlig det jeg kalte for Fritid.

Arne Vegard Sveen


[ Aktuelt | Fritid | Data | Kultur | Meninger | Sport | 8C | Forside]
Copyright 1996 8C avisa
Skriv til oss og gi uttrykk for hva du synes om avisa.