8. klassinger fotografert uten for skolen


Hvor hører disse hjemme blant ungdomsgruppene på Rena?

Copyright 1996 8C