SPORT AKTUELT MENINGER FRITID
                    
 Kultur
 Data

Oppdatert 09.04.96 (Avisa blir ikke oppdatert, men vil ligge
på Internet som et eksempel på skolens første forsøk på å lage
en Internet avis

Idrettsungdommen, Skinntryta, skaterne
og de nøytrale..

Hovedoppslag: Forsker Viggo Vestel i
forskningsstiftelsen Ungforsk har foretatt
en undersøkelse om ungdommen i Åmot
på oppdrag fra Åmot kommune. Han deler
ungdommen i Åmot opp i 4 hovedgrupper.
Les mer om dette inne i avisa.
Finn ut om du er enig eller uenig.

Andrine, Per, Roar og Anita utenfor ungdomsskolen.


Skriv til oss og gi uttrykk for hva du synes om avisa.
Copyright 1996 8C