Birkebeinerrennet.


Birkebeinerrennet er et turrenn på ski. Det går hvert år, enten fra Rena til
Lillehammer eller omvendt. Det er ca. 55 km lange Birkebeinerrennet ble til
av at det i 1217 var en flukt som skjedde i fra Lillehammer til Rena. De gikk
på ski og bar med seg den kongesønnen Håkon Håkonsen.

I 1995 var det med over 8000 deltagere. Alle som går må bære med seg en
vekt i sekken på minimalt 3,5 kg. Her har vi et intervju med Tore Petter
Eng-Øvermo
som i mange år har hatt en svært viktig rolle i arrangementet
av birkebeiner rennet

Hva er jobben din i forhold til birkebeineren?
Jeg sitter i styret. Jeg er styremedlem i birkebeinerennet A/S.

Hvor mye penger blir brukt til birkebeineren?
Budsjettet i 1996 er på over 4 millioner kroner. Det er penger som går ut og inn.

Hvor mange birkebeinere venter du til lørdagen?
Det er påmeldt 8250 birkebeinere. Men vi regner med at mer enn 10% ikke
starter. Da få vi cirka 7500 birkebeinere.

Hvor mange ganger har det vært birkebeinerrenn?
Det er den 59-ende gangen nå. Så det blir jubileum neste år og da skal
vi sende forespørsel om kongen vil komme.


[ Aktuelt | Fritid | Data | Kultur | Meninger | Sport | 8C | Forside]


Copyright 1996 8C avisa
Skriv til oss og gi uttrykk for hva du mener om avisa.