7B
Rena
Musikk
Sport
Data
Meninger
Fritid
Forside
INTERVJU

Hva heter du?
Jeg heter Christer Andre Møller.

Hvilken klasse går du i?
Jeg går i 7A.

Hva synes du om ungdomssamfunnet her på Rena?
Litt dårlig, mye hærverk.

Driver du med noe i fritida?
Ja, jeg er ofte ute med kamerater, jeg spiller også litt basket.

Hvordan synes du det er her på skolen?
Jeg synes det er bra her på skolen, det kunne vært kantine oftere.

Går du på klubben?
Ja, jeg går på klubben.

Synes du ungdommen har mange steder å være her på Rena?
Nei, ungdommen har nesten ingen steder å være, det er jo bare klubb to ganger i uka.

Har du forslag til hva som kunne vært forandret her på Rena?
Jeg synes mange ting kunne vært forandret her på Rena.

TAKK FOR INTERVJUET

 
 
[7B | Rena | Musikk | Sport | Data Meninger | Fritid | Forside]
 
Copyright ©7B avisa
Skriv til oss og gi uttrykk for hva du mener om avisa.